marți, 22 mai 2012

Semnul Legãmântului

Moise v-a dat porunca privitoare la tãierea împrejur; nu cã ea vine de la Moise, ci de la patriarhi, şi voi tãiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.

Fiecare legãmânt sfânt are semnul sãu, care trebuie sã rãmânã neuitat şi respectat pânã la moarte în viaţa aceluia care l-a fãcut.

În poporul iudeu, din clipa când au intrat în planul lui Dumnezeu, pentru ca nimeni din fiii lui niciodatã sã nu uite cã ei au cu Dumnezeu un legãmânt veşnic, toţi au trebuit sã primeascã chiar în trupul lor şi sã poarte pe totdeauna, tãierea împrejur, ca un semn vãzut al acestui legãmânt.

De semnul acesta nu vor scãpa niciodatã, iar el va fi pentru ei ori binecuvântare, ori blestem, dupã credinţa sau necredinţa cu care vor ţinea sau vor cãlca legãmântul al cãror semn l-au primit.


Poporul Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica Sa, asemeni vechiului Israel, odatã primind semnul naşterii din nou şi Numele Sãu prin Botez şi prin credinţã (Colos. 2, 11-12), tot aşa poartã un semn al acestui legãmânt pe toatã fiinţa sa, cu atât mai însemnat cu cât este nespus mai sfânt şi mai presus decât cel dintâi (Evrei 9, 13-14).

Şi fiecare din cei care îl poartã, trebuie sã fie pãtruns de cutremurãtoarea lui însemnãtate şi de veşnica lui însoţire, ori spre slavã, ori spre osândã.

Frate, nu uita legãmântul pe care l-ai fãcut şi al cãrui semn îl porţi pe conştiinţa ta, pe amintirea ta, pe viaţa ta, pe toatã fiinţa ta, de acum şi din veşnicie.

Chiar dacã tu l-ai cãlcat şi l-ai uitat, nu l-a uitat Dumnezeu şi nu-l poţi înlãtura de pe viaţa ta, cãci zilele tale în care l-ai fãcut l-au întipãrit cu foc şi l-au scris în cãrţile din ceruri, iar toate acestea nu ţi se vor mai putea despãrţi niciodatã de el.

În Ziua Judecãţii zilele tale şi cuvintele tale care sunt în veci semnele legãmântului tãu, te vor osândi înaintea Aceluia cu care l-ai încheiat şi pe care l-ai nesocotit cãlcându-l.

Iar tu suflet scump, care l-ai ţinut credincios pânã astãzi, pãstreazã-l şi mai credincios pânã la moarte, cãci semnul lui te va transforma pe veci în cununã strãlucitoare pentru fiinţa ta. Şi el te va învrednici sã stai veşnic la dreapta slavei Domnului tãu Iisus.

O Iisuse Doamne, Marele nostru Mijlocitor în Noul Legãmânt (Evrei 9, 11-15), Te rugãm sã întipãreşti şi mai adânc peste toatã fiinţa noastrã Semnul Legãmântului Tãu, roadele Duhului Sfânt, dovadã cã suntem ai Tãi, pentru ca prin plinãtatea acestora, sã putem mãrturisi cu putere credincioşia noastrã, faţã de legãmântul Tãu al cãrui semn l-am primit şi pentru a cãrui curãţie suferim şi luptãm.

Amin.Traian Dorz, din “Hristos – Învăţătorul nostru”

Niciun comentariu: