marți, 31 ianuarie 2012

Pregăteşte-te… în curând nu vei mai avea timp.

Când Biserica Domnului nu este gata pentru venirea Lui, ce ar mai putea face El spre a-i trezi dragostea şi a o face să se gândească mai cu groază şi cu ruşine la starea ei nepăsătoare?
Cum să vină El s-o găsească în halul acesta, dar şi ce ar mai putea să facă şi n-a făcut pentru ea?
Câţi soli i-a trimis s-o anunţe ca să fie gata – şi ea tot nu-i!
Câte cuvinte i-a trimis din drumul spre ea – şi ea nu s-a gândit la ele cât ar fi trebuit!
Câte semne i-a dat ca s-o înştiinţeze!
Dar vai, înfăţişarea ei, casa ei şi lucrurile ei Îl împiedică şi-L fac să zăbovească.. .
Este la uşă, dar El vede că înăuntru nimic nu-i gata. Ai casei se aud cer­tându-se şi luptându-se unii cu alţii.
Este la fereastră, dar lucrurile ei, dinlăuntru casei, sunt toate răvăşite.
Este chiar aici, dar cum să Se arate când totul este aşa cum este?

Doriţi să vină Domnul? Bine faceţi, fraţii mei, dar pregătiţi-I mai întâi venirea!
Faceţi pace în Casa Domnului, între copiii Domnului. Între adunările Domnului.
Aranjaţi lucrurile dinlăuntru vostru. Puneţi-vă de acord cu învăţătura. Sărbătorile. Propovăduirea. Răspunderile.
Sfinţiţi umblarea voastră, curăţiţi cărările voastre. Încreştinaţi mulţimea şi obiceiurile voastre. Înfrumuseţaţi-i pe toţi ai voştri prin virtuţile lui Hristos.
Atunci nimic nu-L va mai împiedica să Se arate. Atunci va veni repede ca o căprioară şi ca un cerb tânăr, căci toţi munţii vor fi plini de miresme.
Dar… orice aşteptare, cât de lungă, tot are şi ea un sfârşit.
Venirea Domnului va fi într-un ceas pe care nimeni nu-l ştie (Matei 24, 34). Poate să vină acum, poate să mai întârzie cine ştie cât.
Oare tu, suflet drag, eşti gata? Pregăteşte-te… în curând nu vei mai avea timp.
O, Domnul şi Mântuitorul nostru iubit! Cuvântul Tău spune că venirea Ta este foarte aproape. Şi semnele timpului spun asta.
Te rugăm, pregăteşte-ne pe toţi ca să Te putem întâmpina cu toată dragostea şi curăţia inimii noastre, ca să ne poţi lua cu Tine.
Amin.

Traian Dorz,  din "Hristos Pâinea noastră zilnică"

Niciun comentariu: