duminică, 8 ianuarie 2012

Martori, ori pentru Hristos, ori împotriva Lui!

În marele proces care se dezbate acum pe pământ, când marele mincinos tăgăduieşte pe Hristos şi luptă pentru răspândirea neadevărului cu privire la Hristos şi la Evanghelia Sa, negând existenţa Lui, opera Lui, viaţa şi Persoana Lui sau Dumnezei­rea Lui, Învierea, Înălţarea Lui la cer şi Venirea Lui, – în acest mare proces care se desfăşoară din ce în ce mai crâncen cu cât se apropie Sfârşitul, inevitabilul sfârşit, noi suntem – şi nu putem să nu fim – martori, ori pentru Hristos, ori împotriva Lui!
Ori în slujba lui Dumnezeu, ori în slujba mamonei.
Drept spune El că nu există cale de mijloc. Nu există neutra­litate. Ori eşti pentru Hristos, ori pentru Satana.

O, trezeşte-te, conştiinţă creştină – şi angajează-te puternic în mărturisirea Luminii! Într-o puternică şi unită mărturisire pentru Lumina lui Hristos, pentru Evanghelia Sa pe pământ.

Trezeşte-te şi vezi cum necredinciosul şi tăgăduitorul şi-au unit toate puterile lor împotriva Luminii, împotriva a tot ce este mai evident şi mai clar decât soarele de pe cer. Mai adevărat şi viu decât viaţa care se desfăşoară în noi! Mărturi­seşte despre Lumină!
Mărturiseşte nu numai prin predic­ă, prin scrieri, prin vor­be…
Mărturiseşte prin trăire! Prin unitate. Prin jertfă. Aşa cum au mărturisit înaintaşii noştri, cucerind lumea de atunci.
Şi vei cuceri şi tu lumea de azi… căci lumina biruie totul.


Doamne Iisuse Hristoase, Tu eşti Adevărata Lumină venită în lume.
Te rugăm să lucrezi în fiii credinţei şi ai Bisericii Tale cu adevărul cutremurător al datoriei ceasului cumplit al procesului pe care îl trăim.
Fă din fiecare din noi un mărturisitor al Luminii împotriva întunericului veacului acestuia. Ori cu câte jertfe ar trebui să plătim mântuirea noastră. Şi triumful Adevărului Tău. Amin.


* * *
Cuvinte înţelepte:
Cei cu drag de-nvăţătură merg din bine în mai bine,
numai ei pe lume lasă drumuri de lumină pline.
Cei ce strică-nvăţătura sau nu ţin s-o şi trăiască
lasă-n urmă întuneric şi ruină sufletească.

Traian Dorz

Niciun comentariu: