joi, 6 octombrie 2011

Întrebări - tu cum răspunzi? ( XXIX)"Oare ajunşi în atelierul lui Dumnezeu, acceptăm că şi lovitura ciocanu­lui şi a dălţii sunt mari binecuvântări în şlefuirea şi pregătirea noastră pentru cer?
Ne place să privim ca binecuvântări cerul senin, pâinea întreagă pe masă, belşugul, sănătatea, dar care este reacţia noastră când trecem prin anumite încercări?
Continuăm să-L iubim pe Mântuitorul nostru şi să-I fim credincioşi? "

"Dragă suflete...oare tu ai gustat vreodată din "vinul" cel bun al cunoaşterii Domnului Iisus?
Te-ai adăpat vreodată din harul şi dragostea părtăşiei Lui?
Să nu-l crezi pe diavolul care îţi vorbeşte numai rău despre viaţa cu Hristos! Căci satana are tot interesul..."
(Traian Dorz, din "Hristos - Sfinţitorul nostru" - Meditaţii, Rugăciuni şi Cântări la Sfânta Evanghelie după Ioan, Cap. 2)

Dragă cititorule! 
Eu te întreb, cum stai tu faţă de apa cea vie, faţă de apa vieţii? 
Eu îţi zic cuvintele Domnului: O, de ai cunoaşte tu, dragă suflete, darul lui Dumnezeu, puterea şi binecuvântarea ce se revarsă în viaţa ta după ce ţi-ai adăpat sufletul cu izvorul apelor vii!… Deci să luăm aminte. Şi lumea aceasta îşi are setea ei şi apa ei. Dar cine e cuprins de setea asta şi bea din apa asta nu se mai satură."
(Părintele Iosif Trifa – Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an.)

Un frate avea impresia că este smerit şi se simţea bine în această stare. De câte ori mergea la spovedit spunea că este cu păcate, că este slab, că nu-şi împlineşte datoriile sale aşa cum ar trebui...Şi se îndulcea din aceaste gânduri şi vorbe crezând că are harul smeritei cugetări. 
Părintele a observat mândria ascunsă a fratelui şi l-a pus la încercare zicându-i: m-am întâlnit cu nişte cunoscuţi de-ai tăi şi mi-au vorbit rău despre tine, mi-au spus că eşti cam nepăsător, cam leneş, mi-au spus că dai impresia că eşti credincios, dar eşti un om ca toţi oamenii. Atunci fratele s-a umplut de mânie şi foarte supărat şi-a categorisit "pârâşii" printre cei mai mari duşmani ai săi care nu merită să fie luaţi în seamă. Fratele s-a simţit descurajat şi era gata să-şi părăsească lupta mântuirii. 
Atunci părintele i-a zis întristat: frate ai crezut că eşti smerit, dar văd că ai trăit în înşelare. Smerenia ta a fost mândrie poleită cu smerenie. Strică eşafodajul fals şi pune temelia adevăratei smerenii. 
Oare mulţi ar trece cu bine examenul fratelui din povestire? 

"Cine vine la poarta ta şi cui îi deschizi? 
Pentru cine se deschide uşa casei tale cu bucurie şi cel mai des? 
Dar casa ta pe cine adăposteşte? 
Pe Hristos şi pe ai Său - sau pe satana şi păcatul? 
Dar tu oare pe la ce porţi umbli? 
Cauţi tu oare poarat oilor Domnului? 
Uşa celor credincioşi a celor bolnavi, a celor singuratici, orfani şi bătrâni? 
sau ce porţi cauţi tu?" 
(Traian Dorz, din "Hristos - Binefăcătorul nostru" meditaţii la Sfânta Evanghelie după Ioan, cap. 5, v. 2, pag. 12 )


Dragă cititorule, ai tu în casa ta şi în viaţa ta candela cuvântului biblic? 
Este Cuvântul lui Dumnezeu făclie picioarelor tale? 
(Părintele Iosif Trifa, din cartea „Sabia Duhului”)

Privesti tu la Iisus Cel Rastignit ? Ai privirea tinta la El ? Sau inca privesti si in parti laturalnice ?

Dragă cititorule! O credinţă vie şi lucrătoare are acela care şi-a încredinţat Domnului cârma vieţii sale şi înaintează cu El spre ţara veşniciei. 
Ai tu o astfel de credinţă? 
(Părintele Iosif Trifa – Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an.)

Nu pizmui pe oamenii cei răi şi nu dori să fii cu ei. 
Şi iată de ce: 
Căci inima lor se gândeşte la prăpăd şi buzele lor vorbesc nelegiuiri. 
Şi pentru ce oare l-ai pizmui chiar pe cel rău? 
Pentru că celui rău îi merge bine şi pentru că lumea îi fericeşte acum pe cei trufaşi (Maleahi 3, 15)? 
Dar nu ştii tu ce carte a fost scrisă înaintea lui Dumnezeu? 
Nu ştii tu ce zi vine? 
Nu ştii tu ce-i aşteaptă pe toţi trufaşii şi pe toţi cei răi? 
Nu cunoşti ce scrie profeţia (Maleahi 4, 1)? 
Şi ai uitat oare ce adevereşte istoria? 
Sau pentru că este puternic acum şi se înalţă ca un pom verde? 
ar aşteaptă până vei trece a doua oară, să vezi dacă îl vei mai găsi acolo unde era (Ps. 37, 35-36). 
Pentru că îi vezi fericiţi? 
Pentru că nimic nu-i tulbură până la moarte? 
Pentru că trupul le este încărcat de grăsime? 
Pentru că n-au parte de suferinţele celorlalţi oameni şi nu sunt loviţi ca ei? 
Pentru că râd cu trufie şi vorbesc de sus? 
Dar intră în sfântul locaş al lui Dumnezeu – în felul Lui de a privi lucrurile de acum – şi ia seama la soarta de la urmă a celor răi (Ps. 73, 16-17). Ca să vezi care este sfârşitul celor ce trăiesc în vrăjmăşie cu Dumnezeu. Cum sunt nimiciţi într-o clipă. Pierduţi şi prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic… (Ps. 73, 18-19). 
(Traian Dorz – Hristos Pâinea noastră zilnică.)

"Dacă, după munca, după răbdarea şi după economia sa, omul sau poporul a ajuns la o stare mai înaltă, mai bună şi mai largă decât se aşteptase, atunci, o, mai ales atunci trebuie să recunoască cu toată smerenia că totul se datorează numai lui Dumnezeu. 
Lui, Care i-a dat priceperea prevederii şi i-a dat puterea muncii. 
Lui Dumnezeu, Care i-a întocmit condiţiile rodirii şi Care i-a binecuvântat totul cu bucuria izbânzii. 
Numai Lui, căci, fără toate acestea date de El, ce s-ar fi ales de întreagă truda noastră? 
O, unde este înţeleptul om sau popor care vede acestea? 
Care din economiile sale să-I facă totdeauna parte şi lui Dumnezeu, din roadele pe care le-a strâns prin ajutorul Său?" 
(Traian Dorz – Hristos Pâinea noastră zilnică)

"Dacă zici: Ah, n-am ştiut! – crezi tu că nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău?" 
(Traian Dorz – Hristos Pâinea noastră zilnică.)

Calea crucii este „calea cea strâmtă ce duce la viaţă“. Mergi tu pe această cale sau ai apucat pe „cea largă“ ce duce la pieire? 
(Matei 7, 13) 
Oare Domnul poate merge cu mine acolo? 
Oare poate Domnul sta cu mine acolo unde se vorbesc vorbe murdare? 
Oare rămâne Domnul cu mine când înşel, când sudui, când mint, când păcătuiesc? 
(Părintele Iosif Trifa – Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an.)

" Cum poate iubii cineva pe Dumnezeu, pe care nu-L vede, când nu poate iubii pe fraţii lui care sunt reprezentarea Lui văzută ( 1 Ioan 4, 20-21)?
Cum poate zice unul că el stă în Hristos, când nu poate sta între fraţii săi?
Cum poate acesta să-şi închipuie că are părtăşie desăvârşită cu Hristos, când nu poate avea nici o părtăşie, nici o apropiere şi nici o iubire cu fraţii?….”
(Traian Dorz, din “Hristos – Mijlocitorul nostru“, pg.128 – 131, meditaţii la Sf. Evanghelie după Ioan cap. 17)

"Cine este vrăjmaşul nostru? 
Urăşti tu, cititorule, pe diavolul şi păcatul, cu toată puterea sufletului tău? 
Sau urăşti pe de-aproapele tău, pe fratele tău şi, o dată cu această ură, urăşti pe Dumnezeu şi sufletul tău?" 
(Părintele Iosif Trifa – Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an.)

,,...Dragul meu,oare tu aperi Adevărul? Sau eşti un nepăsător şi un fricos atunci când ar trebui să te ridici hotărât şi înţelept în apărarea lui?'' 
(Traian Dorz, din volumul ,,Numele Biruitorului')


Niciun comentariu: