duminică, 20 martie 2022

Mi s-a stricat electrica

 Într-o seară m-am pus la masă să scriu un articol pentru «Lumina Satelor». După-amiaza întreagă mă tot gândisem despre ce să scriu şi nu aflam. Cum stăteam aşa, cam necăjit, la masa de scris, deodată lampa electrică se stinge deasupra capului meu şi în casă se face întuneric. M-am sculat de la masă şi mai necăjit. Ca mâine trebuia să dau articolul la gazetă şi eu încă nici nu-l aflasem; şi mi s-a stricat şi lampa electrică. Am trimis în grabă după un meşter care, venind cu uneltele lui, a reparat ce se stricase şi lumina iarăşi s-a aprins.

Când m-am pus a doua oară la masa de scris, deodată un gând nou mi-a venit în minte, ca şi când mi l-ar fi trimis cineva de sus. „Hai să scriu la gazetă – mi-am zis – că aşa se strică şi se repară şi electricele cele sufleteşti.“ Lumina electrică vine de la o uzină, de la o magazie, de la un izvor de lumină şi de putere electrică. Această lumină o aduci în casă printr-o legătură de sârmă. Când această legătură e bună, lumina arde; când se strică, lumina se stinge. Întocmai aşa e şi în lumea sufletească. Iisus Mântuitorul este „uzina“, este izvorul cel mare de lumină sufletească. „Eu sunt lumina lumii“, a zis Iisus (Ioan 8, 12).

Dar, ca să poţi primi lumină din lumina lui Hristos, îţi trebuie o legătură de sârmă sufletească, adică o legătură de credinţă vie şi lucrătoare cu Iisus Mântuitorul. Când ai această legătură, casa sufletului tău e plină de lumină şi de bucurie sufletească. Dar, când ţi s-a stricat această legătură, în casa sufletului tău deodată se face noapte şi întuneric. Păcatul strică această legătură şi trebuie să o repari numaidecât prin căinţă, prin rugăciune şi lacrimi fierbinţi. Eu te întreb, iubite cititorule, ai tu legătură sufletească cu izvorul luminii, cu Iisus Hristos şi îţi iei tu lumină din lumina Lui şi putere din puterea Lui, ori păcatul ţi-a stricat această legătură şi tu nu umbli să o mai repari?…

Iisus Hristos este marele nostru izvor de putere şi de viaţă. Înţelesul vieţii creştineşti este să ne facem o legătură vie şi mântuitoare cu Iisus Mântuitorul; să ne facem o legătură vie cu Dumnezeu prin Jertfa cea Sfântă a Fiului Său. Să-L primim pe Mântuitorul şi să rămânem clipă de clipă în El şi El în noi – aceasta este taina mântuirii noastre sufleteşti.

Citiri şi tâlcuiri din Biblie : adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi / preot Iosif Trifa. – Sibiu: Oastea Domnului, 2003

 

Niciun comentariu: