sâmbătă, 5 februarie 2022

În mijlocul vostru stã Unul...


 În mijlocul Matematicii stã El Cel Întreg, de la care pornesc adãugându-se toate celelalte cifre, sau din care ies. Și în Plus-Infinit și în Minus-Infinit.

Cãci, în mare, este El 1, multiplicat cu El Însuși, pânã când se ajunge la numãrul pentru care nu mai este denumire, cum nu mai este nici sfârșit.

Drept rãspuns, Ioan le-a zis: Eu botez cu apã: dar în mijlocul vostru stã Unul, pe care voi nu-L cunoașteți.

În mijlocul lumii istorice, în mijlocul lumii geografice, în mijlocul lumii religioase, în mijlocul omenirii și Universului, - stã Hristos prin opera Sa, prin Persoana Sa, prin Biserica Sa, prin toatã Prezența Sa copleșitoare și de neînlãturat, pentru ca, în egalã mãsurã, sã poatã fi cunoscut, vãzut, slujit sau descoperit, de cãtre toți cu ușurințã!

 

O oameni de pretutindeni și de totdeauna, - în mijlocul vostru, Coloanã Veșnicã, stã UNUL - și voi nu-L cunoașteți!...

În mijlocul științei și filozofiei stã El, soluția unicã și criteriul unic, fãrã de care nu se poate rezolva nimic, real și convingãtor.

În mijlocul astronomiei și în mijlocul Cosmosului și microcosmosului, stã El Creatorul și Orânduitorul tuturor și al fiecãruia, Punctul Unic Nemișcat, Osia întregului Sistem, Nemișcatul Nordului Infinit, în jurul cãruia toate se mișcã, cu o ascultare perfectã din clipa când El S-a exteriorizat creând Legile și Tainele cãrora numai Singur El nu le este supus (Filip. 3, 21; 1 Cor. 15, 28).

 

În mijlocul Matematicii stã El Cel Întreg, de la care pornesc adãugându-se toate celelalte cifre, sau din care ies. Și în Plus-Infinit și în Minus-Infinit.

Cãci, în mare, este El 1, multiplicat cu El Însuși, pânã când se ajunge la numãrul pentru care nu mai este denumire, cum nu mai este nici sfârșit.

Infinit fiind și prin valoarea Sa și prin posibilitãțile Sale, iar undeva, în Infinit, (ori pânã unde ai putea ajunge) vei avea la capãt tot un 1, adicã tot pe El, oricâte zerouri L-ar urma, toate, în ele însele, nevalorând nimic, decât în raport cu El, așezate în urma Lui, vor arãta tot mai puternic valoarea cea necuprinsã a aceluiași 1, prin care au început și pe care Îl urmeazã.

Dupã cum și noi înșine, nici noi n-am avea nici o valoare, ci suntem câte un zero fiecare, ci numai dacã în fruntea noastrã este Hristos, El Cel 1, atunci fiecare cãpãtãm valoare. Cu atât mai mare, cu cât suntem mai mulți în urma Lui.

În mic, în Infinitul Mic, tot așa, toate pornesc de la El și toate se sfârșesc cu El...

El 1, fiind Cheia fãrã de care nimic nu se poate deschide și rezolva.

Fãrã El, tot sistemul devine un haos. Toatã construcția se prãbușește, ca fãrã stâlpul care le susține, ca fãrã osia care le poartã, ca fãrã temelia care le sprijinã.

În mijlocul Medicinei stã El, Singurul Medic Desãvârșit.

Puterea și știința lui Hristos, au vindecat și vindecã încã în chip minunat, cazuri care sunt neexplicabile chiar și pentru medicina cea modernã și pretențioasã de azi.

 

În mijlocul Religiei stã El, Hristos Dumnezeul Cel Atotputernic, El Jertfa Unicã, Taina și Puterea. Miezul și Viața. Mântuirea și rãsplata tuturor.

 

În mijlocul Vieții, stã El, Izvorul, Energia și Mișcarea.

Rânduitorul Ciclurilor și bucuria tuturor creaturilor Sale.

 

În mijlocul Universului Sãu stã El, Hristos.

Cuvântul și Unghiul, Îndrumãtorul și Susținãtorul lumii, Axa centralã a întregului Sistem și Piatra de temelie, Focarul de Cãldurã și Putere care dã Viața și Mișcarea, El, ca Marele Necunoscut, pe care atâtea din creaturile Sale Îl tãgãduiesc din pricina prea marii lor orbiri, - sau a prea marii Lui lumini... dar pe care cei puțini, care sunt robi și apostoli ai Lui, se trudesc sã-L caute și sã-L urmeze, bâjbâind prin luminã, prin întunericul de prea multã luminã, în care este El, spre a-L putea face cunoscut și altora și spre a-i aduce pe toți la gãsirea singurei condiții, a singurei fericiri pentru oricare ființã omeneascã: Hristos!

 

În El avem viața, mișcarea și ființa (Fap. Ap. 17, 27). Și fiecare trebuie sã ne silim sã-L aflãm bâjbâind, unii prin întuneric, alții prin luminã, mãcar cã nu este departe de fiecare dintre noi, oriunde am fi, fiindcã El este pretutindeni. Cãci existã și un întuneric de prea multã luminã, când ochii nedeprinși bâjbâiesc și mai greu.

Când însã solzii pãcatului cad de peste ochii noștri, atunci El devine Desfãtarea noastrã luminoasã și fericitã, pentru toatã viața și pentru toatã ființa.

 

În mijlocul Sfintelor Scripturi stã Hristos. Și atât Sfânta Biblie cât și Sfânta Tradiție, mãrturisesc despre El, atât prorocii dinainte cât și Pãrinții din urmã, atât Legea cât și harul și atât Vechiul Testament cât și Noul, - Îl aratã numai pe Hristos! Dar oare câîi din cei care citesc și ascultã Îl pot vedea numai pe El în toate? Și câți oare pot deosebi Fața Lui, de peste tot?

 

În mijlocul Bisericii Sale stã El! - Dar câîi oare Îl cunosc, Îl vãd, Îl adorã cu toatã tãria sufletului lor?

În mijlocul Adunãrii și al Lucrãrii Sale, stã El Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în mijlocul vorbirilor noastre, în miezul tuturor cântãrilor și rugãciunilor noastre, este numai El, focul și puterea, vibrația și dulceața, harul și înãlțarea, - toate, toate sunt în slujba Sa și toate se țin prin El.

Și toate sunt supuse ascultãrii și dragostei Lui.

Iar pentru cã sunt supuse Lui și puse în slujba Lui, toate sunt sfinte și vrednice de primit și de urmat. Și nimic nu trebuie nici lãsat nici disprețuit.

 

Fiți binecuvântați voi toți trimișii Lui, care Îl faceți cunoscut oamenilor pe Dulcele Mântuitor.

Arãtați-L numai pe Hristos. În toate și prin toate, cãci El Singur este Viața și Prețul tuturora.

Fiți binecuvântați voi toț0i cei care vã osteniți și vã jertfiți, strigând adormiților sau surzilor ca sã-i treziți pentru Hristos.

Voi care rupeți vãlul de pe ochii legați sau orbi, spre a-L vedea și cunoaște pe Hristos, voi care îndreptați pe cei încovoiați și cei suciți, spre a-L vedea și urma numai pe Hristos, voi care ridicați pe cei cãzuți, și întoarceți pe cei rãtãciți de la rãtãcirea cãilor lor (Iacov 5, 20) ca sã-L vadã cu toții pe Hristos lângã ei, în mijlocul lor, gata sã-i ierte, sã-i ajute, sã-i mântuiascã pe toți! Pe toți. Pe toți...

 

Doamne Dumnezeule Adevãrat și Veșnic, îndurã-Te de noi toți și apropie-Te mereu de noi, îndulcind lumina Ta pânã la cuprinderea ochilor noștri și a sufletelor noastre ale tuturor, fiecãruia dintre noi arãtându-ni-Te dupã mãsura cuprinderii puterilor sale, pentru ca toți și fiecare sã Te putem vedea, înțelege și primi deplin, fiecare dupã nevoile lui.

Cãci Tu ești întreaga noastrã putere de viațã și de fericire, a fiecãruia și a tuturor, acum și în veci. Amin.

Traian Dorz, din „Hristos – Dumnezeul nostru” – Meditaţii după Evanghelia după Ioan

Niciun comentariu: