luni, 13 februarie 2012

Un minunat exemplu de mărinimie şi înţelepciune

"Ziarul «Curentul» din Bucureşti publică o veste de mare bucurie pentru ei. P.S. Sa Episcopul roman-unit Iuliu Hossu de la Cluj, care urmăreşte cu dragoste şi înţelegere Mişcarea Oastea Domnului, le-a dat din nou binecuvântarea sa tuturor fraţilor greco-catolici.

Dăm mai jos preafrumoasele şi dulcile cuvinte ale acestei binecuvântări:

În luna septembrie 1936, fiind în vizitaţie canonică la Năsăud, în faţa biserici greco-catolice, în prezenţa a 40 de preoţi şi fiind de faţă foarte mult popor adunat, P.S. Sa Iuliu Hossu a binecuvântat Oaste Domnului, spunând printre altele următoarele:

«Mă adresez către acei creştini ce poartă numele de ostaşi ai Domnului, despre care vorbesc acum, şi vreau ca acest cuvânt al meu să fie ascultat. În urma telegramei ce am primit de la congresul Oastei Domnului de la Câţcău –So­meş, prin care ostaşii Domnului m-au asigurat că sunt şi vor fi credincioşi Bisericii Greco-catolice din care fac parte şi, văzând purtarea corectă a acestora, i-am binecuvântat din partea Domnului cu al meu dar arhieresc. Iar la sfinţirea bisericii din Beclean, dând şi un ordin consistorial, nr. 5809, din 19 septembrie 1935, către vicariatul din Năsăud, prin care am spus că atât eu, cât şi preoţii localnici, precum şi adevăraţii creştini nu pot primi decât cu specială dragoste pe ostaşii Domnului care se năzuiesc a servi Domnului din toate puterile lor. Ce am spus mai spun, pentru că nu m-au înţeles toţi. Oastea Domnului este înfiinţată de un preot ortodox, slujitor al altarului, dar atât ortodocşii, cât şi catolicii sunt ca două lumini puse în acelaşi sfeşnic. Bisericile noastre sunt surori, iar noi suntem fraţi în Hristos.

Pe voi, ostaşi ai Domnului, vă îndemn să fiţi ascultători ai Bisericii şi ai preoţilor (Evrei 5, 1). Luptaţi-vă pentru credinţa ce a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna (Iuda 3). Şi nu vă amestecaţi cu cei care sunt contra Bisericii şi de alte diferite credinţe (I Petru 2, 12). Să nu vă uniţi cu ei. Cercetaţi Scripturile, iar la locurile mai grele întrebaţi preoţii voştri şi ei vi le vor explica. Îmbrăţişaţi cu drag cele ce sunt izvoare de apă vie ieşite din Biserica noastră spre slujirea lui Dumnezeu, după cum fac ostaşii din Rebrişoara şi alte părţi, de la care am primit rapoarte. Făcând acestea ce vă spun, veţi fi adevăraţi ostaşi ai Domnului, după cum spune Sfântul Apostol Pavel la II Timotei 2, 1-5.

Cu aceste cuvinte vă zic, primiţi în sufletele voastre binecuvântarea lui Iisus Hristos şi binecuvântarea mea cu care vă binecuvântez pe voi, ostaşi ai Domnului...»".

relatat de Părintele Iosif Trifa în foaia sa «Isus Biruitorul» din 1 ian. 1937

Iată ce nobil şi sfânt suflet a avut acest mare ierarh al Bisericii lui Hristos. Şi iată în ce fel înalt şi just a înţeles el Lucrarea duhovnicească Oastea Domnului, ca un dar al lui Dumnezeu spre binele întregului popor din care facem parte, spre renaşterea sufletească a tuturor fiilor Bisericilor noastre surori.
Pe lângă celelalte fapte mari rămase în istorie, ale acestui mare părinte şi păstor al poporului şi al Bisericii lui Hristos, fapte care vor rămâne neuitate pentru totdeauna şi în amintirile noastre, noi am dori să consemnăm şi cele amintite mai sus. Acestea sunt mai puţin cunoscute, dar ele l-au aşezat pentru totdeauna în locul cel mai înalt şi mai vrednic al cinstei şi preţuirii inimilor noastre.
Dragoste şi preţuire eternă memoriei marelui ierarh şi păstor creştin Iuliu Hossu.
Veşnica Sa pomenire...

În iulie 1987
Traian Dorz

din "Istoria unei jertfe", vol. IV

Niciun comentariu: