miercuri, 16 martie 2011

Mărgăritare duhovniceşti - citate din opera Sfântului Isaia Pustnicul - Asketiconul

Cuviosul Isaia Pustnicul a trait in veacul al cincilea, in pustia schetica din Egipt si in pustia din Gaza Palestinei. Este cunoscut ca un mare Parinte duhovnicesc, plin de intelepciune si dreapta" socoteala; de aceea a si fost numit "inteleptul intre intelepti." Cele treizeci de cuvinte catre monahi care ne-au ramas de la dansul, sunt izvorate dintr-o adanca traire duhovoniceasca si reprezinta adevairata traditie a Parintilor pustiei. El insusi spune ucenicilor sai ca: nu intelege sa-i invete altceva, decat ceea ce a auzit si a vazut la batranii sai Parinti duhovnicesti (Cele 27 de capete despre paza mintii, pe care le avem in Filocalia, vol. I, reprezinta un rrtic extras din Asketiconul Awei Isaia). Cuprinsul acestor invataturi este foarte felurit, dar nu-i greu de vazut ca ele urmaresc sa"-i invete pe monahi smerenia, sa se ingrijeasca numai de pacatele lor, iar smerenia ii va aduce la dragostea frateasca, aratandu-le cum sa se poarte unii cu altii.

"Urăşte cuvintele lumii, pentru ca inima ta să vadă pe Dumnezeu."

" Îndrăgeşte rugăciunea necontenită, pentru ca inima ta să se lumineze."

"Nu iubi trândăvia, ca să nu te întristezi când vei ajunge la învierea porţilor."

"Cel ce nu află ajutor în vremea războiului, nu poate nădăjdui nici în pace."


"Când se întăreşte mintea şi se pregăteşte să urmeze dragostei, care stinge toate patimile trupului şi nu mai lasă să stăpânească ceva din cele potrivnice firii asupra inimii, se împotriveste la toate cele opuse firii, până când le va despărţi de cele fireşti."

" Cercetează-te, frate, în fiecare zi, ca să-ţi cunoşti inima şi să vezi ce patimi se află în ea înaintea lui Dumnezeu; şi leapădă-le din inima ta, ca să nu vie osânda rea asupra ta."

"Păzeşte-ţi limba pentru ca inima ta să se lumineze."

"Miluieşte cu dărnicie pe cel ce se află în nevoie, pentru ca să nu te ruşinezi în adunarea sfinţilor şi de bunătăţile lor."

,,Rugăciunea este lumina sufletului."

"Grija de limbă arată pe nevoitor, iar nestăpânirea limbii arată că virtutea nu se află în tine."

"Plânsul izgoneşte degrab toate patimile."

"Nu te lega de vreo obişnuinţă şi vei avea mintea paşnică. Nu te bizui pe puterea ta şi vei primi ajutorul lui Dumnezeu. Nu urâ pe nimeni, că nu-ţi va fi primită rugăciunea; să ai pace cu toţi, ca să te rogi cu îndrăzneală."

,,Adu-ţi aminte de împărăţia cerurilor, pentru ca dorirea ei să te tragă la ea."

"Păzeşte-ţi urechile, ca să nu-ţi pricinuieşti singur război. Precum rugina mănâncă fierul, aşa şi slava oamenilor roade inima celui care o primeşte."

"Amestecul cu vorbele oamenilor tulbură inima şi o umple de ruşine în vremea rugăciunii, lipsind-o de îndrăzneală. "

"Săturarea de somn stârneşte patimile în trup; mântuirea sufletului este vegherea cu măsură. Somnul mult ingroaşă inima, iar vegherea cu măsură, subţiază. Este mai bine să dormi şi să taci cu ştiinţă, decât să veghezi în vorbă deşartă."

"Cugetă la gheenă, ca să urăşti lucrurile ei."

"Sunt patimi şi sunt virtuţi, şi dacă noi ne lăsăm biruiţi de patimi, suntem cu adevărat trădători."

"Fraţii tăi să vadă lucrurile tale cele bune şi să fie aprinşi de dorinţa de a le urma."

"Cine-şi aruncă sufletul înaintea lui Dumnezeu ajunge la răbdare, fără tulburare a ocărilor; lacrimile acestui suflet sunt străine de toate cele lumeşti. "

« când va pãrãsi omul pãcatele si se va întoarce la Dumnezeu, pocãinta sa îl va naste a doua oarã si-l va face om nou ».

,,Cel ce tace ca să nu-şi vădească cugetele, dovedeşte că umblă după cinstea oamenilor şi slava cea de ocară, pe când cel ce-şi descoperă sincer cugetele Părinţilor le izgoneşti departe de sine."

,,Osândeşte-te aici în fiecare zi, pentru lipsurile tale, şi nu te vei teme la înfricoşatul ceas al morţii."

,,Cine-şi aruncă sufletul înaintea lui Dumnezeu ajunge la răbdare, fără tulburare a ocărilor; lacrimile acestui suflet sunt străine de toate cele lumeşti."

,,Nu te lega de vreo obişnuinţă şi vei avea mintea paşnică.Nu te bizui pe puterea ta şi vei primi ajutorul lui Dumnezeu. Nu urî pe nimeni, că nu-ţi va fi primită rugăciunea; să ai pace cu toţi, ca să te rogi cu îndrăzneală."

Un comentariu:

mmary spunea...

Lant de rugaciune pentru Japonia!

http://mmarysplendoareaiubirii.blogspot.com/2011/03/lant-de-rugaciune-pentru-japonia-azi-la.html

Pace si Bine!