vineri, 26 decembrie 2014

Dumnezeu nu vine niciodată să ne ia ceva. El vine totdeauna numai să ne aducă.

           " Dumnezeu nu vine niciodată să ne ia ceva. El vine totdeauna numai să ne aducă. Hristos, Mântuirorul nostru scump nu vine niciodată la noi spre a ne cere ceva, ci numai spre a ne da, totdeauna.
            Dumnezeu ne-a adus la viaţa pe care o trăim acum. El ne-a adus în familia din care ne-am născut. El ne-a adus în patria unde locuim şi El ne-a adus toate binefacerile de care ne bucurăm. Tot ce suntem şi tot ce avem noi, fiecare, este numai datorită dărniciei, bunătăţii şi dragostei Lui.

            Hristos a venit în lume ca să ne aducă Vestea cea Bună, adică Evanghelia dragostei Tatălui Ceresc, prin care El ne cheamă la Ospăţul mântuirii pe care tot El ne-a şi pregătit-o.
            Şi, odată cu chemarea la Nunta Cerească, El ne-a adus şi Preţul prin care noi putem intra la această Nuntă. Şi tot El ne-a adus şi haina sfântă cu care să ne îmbrăcăm spre a putea sta acolo şi fără de care nu am putea sta la masă împreună cu Tatăl şi cu cei din Casa lui Dumnezeu.

            Hristos a venit şi prin Oastea Domnului în ţara noastră, ca să ne aducă în chip deosebit pentru poporul nostru şi pentru Biserica noastră o lucrare unică, sfântă şi vie, pentru naşterea din nou şi trăirea în chip evanghelic a vieţii duhovniceşti, în învăţătura şi în credinţa noastră strămoşească, după pilda marilor şi sfinţilor noştri părinţi şi înaintaşi credincioşi în Dumnezeu şi vii în Hristos.
            Şi, o, ce minuunat şi dumnezeiesc este acest dar al Său! Câte sute de mii de suflete au aflat o viaţă nouă prin această Lucrare cerească! Câte vieţi şi familii au fost salvate de la moarte, de la nimicire, de la păcat, prin solia mântuitoare a naşterii din nou, pe care o aduce lucrarea oastei şi pe care o mărturiseşte cu atâta putere în ţara noastră şi peste hotarele ei, până şa marginile lumii!
            Câte cântări minunate n-a făcut ea să izvorască din gurile şi din inimile miilor de oameni care, prin ea, au aflat bucuria negrăită şi necunoscută până  aici a adevăratei cunoaşteri a lui Dumnezeu prin Hristos!
            Ce râuri de binefaceri şi binecuvântări s-au revărsat şi se revarsă mereu din bunătatea lui Dumnezeu peste tot acest pământ prin fluviul acesta binecuvântat!
           
Hristos a venit să-ţi aducă şi ţie, suflet scump, darul cel mare şi scump al mântuirii tale. Prin cuvântul acesta şi prin lucrarea aceasta, Hristos, Domnul şi Mântuitorul tău, doreşte să-L primeşti şi tu în inima ta, ca să-ţi aducă şi ţie cel mai  mare dar de care ai tu cea mai mare trebuinţă, şi anume, iertarea tuturor păcatelor tale. Despovărarea de toată sarcina grea a fărădelegilor pentru care te aşteaptă osânda şi pierzarea veşnică.
O, ce dar nespus de mare şi de scump este acesta! Primeşte-l, dragul meu, chiar acum, şi cazi în genunchi, cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire pentru Jertfa şi dragostea Lui, prin care ţi-l aduce.
Pune sfântul legământ ca să nu-l mai părăseşti niciodată şi ai grijă mereu ca să nu-l mai pierzi, fiindcă de păstrarea lui depind viaţa şi fericirea ta!

Hristos a venit să-ţi aducă şi ţie, sufletul meu şi fiul meu, bucuria şi fericirea negrăită de astăzi.
Atunci când erai în întuneric, El a venit şi ţi-a adus cea mai strălucită lumină.
Atunci când erai în singurătate, El a venit să-ţi aducă cea mai fericită însoţire, prietenie, îmbrăţişare!
Atunci când erai mai fără nici o nădejde, El a venit să-ţi înalţe cel mai frumos steag, pe cea mai frumoasă casă, în cel mai frumos fel.
Nimeni altcineva nu mai putea face aceste minuni, decât El. De la nimeni nu-ţi mai putea veni aceste binecuvântări decât din partea Lui. Căci nimeni altul nici nu ştia starea ta şi nici nu avea puterea şi dragostea să facă acestea pentru tine, decât El.
De aceea, sufletul meu şi fiul meu, predă-I Lui tot ce este mai înalt, mai sfânt, mai drag şi mai bun în tine! Şi slăveşte-L şi slujeşte-L num ai pe El pentru tot timpul vieţii ţi al veşniciei tale!"

Traian Dorz
Meditaţii la Apostolul Duminicilor de peste an, vol. 2, pag. 100-102
Editura "Oastea Domnului", Sibiu, 2009

Niciun comentariu: