luni, 27 aprilie 2015

Să ne deschidem inima spre frumos


Iată ce spune Sfântul Grigore Teologul despre frumos:Frumos lucru este credinţa, nădejdea şi iubirea, aceste trei virtuţi (1 Corinteni 13,13). Şi martor al credinţei este Abraham, care s-a făcut drept la Dumnezeu prin credinţă (Facerea 15, 6), martor al nădejdii este Enos, care cel dintâi a nădăjduit să cheme pe Domnul (Facerea 4, 26), martor al iubirii este dumnezeiescul Apostol, care a îndrăznit să vorbească ceva şi împotriva sa însuşi, din pricina lui Izrael, (Romani 9, 3) şi Dumnezeu însuşi, care se numeşte pe sine iubire (1 Ioan 4, 8)”

“Frumos lucru este ospitalitatea şi martor al ei, între ce drepţi, este Lot sodomiteanul (Facerea 19, 3), sodomitean însă nu prin felul sau de viaţă, iar ăntre cei păcătoşi, martoră este desfrânata Rahab (Iosua 2, 1...)”

“Frumos lucru este îndelunga răbdare şi martor al ei este Iisus, când oprelte nu numai legiunile de îngeri contra celor răsculaţi asupra lui şi care-L tiranizau (Matei 26, 53) şi când nu numai că ceartă pe Petru care didicase sabia (Luca 22,50-51) ci pune la locul ei urechea celui rănit. Şi martor al îndelung răbdării este mai pe urmă Ştefan (Fapte 7,59), ucenicul lui Hristos.”

“Frumos lucru este blândeţea şi martor
u sun Moise (Numeri 12, 3 şi David (Ps. 130,1)”

“Frumos lucru este râvna şi martor al ei este Finees, care a străpuns cu sabia pe femeia madianită împreună cu israelitul, care se ridice ruşinea dintre fii lui Izrael (
Numeri 25, 7)...martori ai ei sunt cei care zic: “Râvna casei tale m-a mâncat pe mine” ( Ps. 68,11) şi “ Vă râvnesc cu râvna lui Dumnezeu “ (2 Corinteni 11, 2) şi nu numai cu vorba spunând acestea, ci şi simţind-o în suflet”

“Frumos lucru este mucenicia trupului şi de aceasta să te convingă Pavel, pedepsindu-se încă pe sineşi şi Domnul Iisus însuşi, când posteşte şi când este ispitit şi învinge pe ispititor ( Matei 4, 1)”

“Frumos lucru este rugăciunea şi privegherea şi să te convingă de aceasta Dumnezeu, care priveghează înainte de patimi şi când se roagă (Matei 23, 36) “

“Frumos lucru este curăţia şi fecioria şi să te convingă Pavel, când pune legi pentru aceasta şi când hotărăşte după dreptate în privinţa căcătoriei şi necăsătoriei ( 1 Corinteni 7, 25) “

“Frumos lucru este simplitate
a vieţii şi mă învaţă aceasta Ilie, când se retrage să se odihnească la o văduvă ... Ioan când umbla acoperit cu o haină de peri de cămilă ( Matei 3, 4)”

“Frumos lucru este semerenia şi multe şi pretutundeni sunt exeplele ei şi mai înainte de altele Mântuitorul şi Stăpânul tuturor, care s-a smerit la chip de rob (
Filipeni 2, 6), şi-a supsu faţa la ruşinea scuipărilor şi s-a socotit cu cei nelegiuiţi.”

“Frumos lucru este nedorirea de agoniseală şi dispreţuirea averilor şi martor al acestora este Zaheu şi Hristos însuşi (Luca 19, 8; Matei 19, 21)

Să ne deschidem dar inima spre toate aceste frumoase virtuţi care duc spre viaţa veşnică, spre Dumnezeu. Şi dacă am ajuns la ele să nu uităm de semenii noştri:
“Cât timp pluteşti mânat de vânt prielnic, întinde mâna celui căzut pradă valurilor”

Slăvit să fie Domnul
Culese la 15.06.2001

2 comentarii:

Miriam spunea...

De unde să ne luăm frumuseţea, dacă nu din Frumuseţea Dumnezeului nostru?!...
Frumoasele virtuţi ne cheamă, ne curtează pentru a ne împodobi inima pentru Mirele Ceresc...De la El e frumuseţea şi pentru El!

Virtute! Roadă a dumnezeirii în inima omenească! Ce cuvânt sublim! Ce caldă e strălucirea ta! Vino şi brodează haina sufletului meu!

Mi se duce gândul şi inima spre confesiunile Sfântului Augustin:

,,Târziu de tot Te-am iubit,
O, Tu, Frumuseţe atât de veche,
şi totuşi atât de nouă,
târziu de tot Te-am iubit.
Şi iată că Tu Te aflai
înlăuntrul meu,
iar eu în afară,
şi eu acolo, în afară,
Te căutam şi dădeam năvală
peste aceste lucruri frumoase
pe care Tu le-ai făcut,
eu, cel lipsit de frumuseţe.
Tu erai cu mine,
dar eu nu eram cu Tine;
mă ţineau departe de Tine
acele lucruri care,
dacă n-ar fi fost întru Tine,
nici n-ar fi existat.
M-ai chemat şi m-ai strigat
şi ai pus capăt surzeniei mele.
Ai fulgerat şi ai strălucit,
şi ai alungat orbirea mea;
ai răspândit mireasmă
şi eu am inspirat,
şi acum Te urmez cu înfocare;
am gustat din Tine
şi acum sunt înfometat
şi însetat după Tine;
m-ai atins doar
şi m-am şi aprins de dor
după pacea Ta."


Da, Sorin, să ne deschidem inimile spre frumos!

ina spunea...

Am nevoie de frumos, sa dau, sa primesc. Dar parca mai mult sa dau...Dand stiu ca se va intoarce parfumul...

Confesiunile postate mai sus mi-au taiat respiratia...Respir frumusetea ce a lasat-o Hristos pe aici...