marți, 10 iulie 2012

Să ne dedicăm citirii Sfintei Scripturi

"Una din preocuparile pastorale majore ale Sf. Ioan Gură de Aur a fost determinarea credincioşilor de-a avea fiecare un exemplar al Sfintei Scripturi ( Omilia XXXII-a la Evanghelia după Ioan). Mereu revine, în omiliile sale, asupra acestei teme. Într-una din ele, zice: " Vă îndemn să aveţi cartea Sfintei Scripturi, de care vă vorbesc; înţelegeţi pentru ce vă cer aceasta: pentru a vă hrăni sufletele voastre" ( Omilia LIV-a la Evanghelia după Ioan); iar în altă parte: "Ascultaţi, deci, oamenilor: procuraţi-vă aceste cărţi, care conţin leacurile sufletului. Dacă nu voiţi multe, procuraţi-vă cel puţin Noul Testament, Faptele Apostolilor şi Evangheliile. În ele, veţi găsi în orice timp lecţii bune. Dacă vi se întâmplă vreun necaz, recurgeţi la ele ca la o farmacie de remedii. Vi s-a întâmplat o pierdere de bani, moartea este la uşa voastră, pierdeţi pe vreunul dintre ai voştri? Aruncaţi privirea asupra acestor dumnezeieşti formulare, pătrundeţi-vă de ele, reţineţi-le bine. Necunoaşterea Sfintei Scripturi dă naştere la toate relele. A le ignora înseamnă a merge la război fără arme, înseamnă a fi fără apărare! "
Sf. Ioan Gură de Aur, nu intenţionează să-i determine pe creştini a-şi procura Sfânta Scriptură, ca să o păsztreze ca obiect de lux - obicei combătut cu severitate - ci ca să o citească ( Omilia XI-a la Evanghelia după Ioan), pentru că, mai ales mirenii se sustrăgeau de la această îndeletnicire. Ei invocau diferite motive, menţionate de Sf. Ioan Gură de Aur, ca: " Exercit o meserie, am o soţie, am copii de hrănit, sunt om de lume, nu-mi revine mie citirea Sfintei Scripturi, ci celor ce au renunţat la lume". Pe aceştia îi deplânge marele Ierarh, prin cuvintele: " Ce ziceţi dragii mei? Nu vă revine vouă citirea Sfintei Scripturi, pentru că sunteţi prea ocupaţi? Vă spun însă că voi aveţi mai multă nevoie decât călugării. De fapt, ei sunt fericiţi chiar prin felul lor de viaţă de multe lovituri ale diavolului. Iar voi, dimpotrivă, sunteţi în luptă, sunteţi espuşi neâncetat la noi răni. Cauzele de nerăbdare, de gelozie, de nelinişte, de descurajare, de vanitate, vă înconjoară mereu. Duşmanul vostru lucrează continuu noi săgeţi împotriva voastră. Pentru aceasta aveţi nevoie să găsiţi forţa voastră în Sfânta Scriptură..."

"Pentru a determina pe credincioşi să citească Sfânta Scriptură, Sf. Ioan Gură de Aur consacră o cuvântare întreagă - Omilia a XXI-a la Epistola către Efeseni - acestei teme. " Să ne dedicăm citirii" ( Omilia a III-a asupra începutului Faptelor), zice el, făcând astfel din îndemnurile sale un principiu instructiv, necesar ascultării cu folos a interpretării scripturistice. El doreşte ca, ascultătorii să mediteze îndelung asupra textului şi să revină adesea asupra lui, să se dedice nu numai citirii, ci şi studiului aprofundat. Pentru ca ei să înţeleagă mai bine intenţa sa instructiv-educativă, le prezintă următorul exemplu luat din lumea păsărilor: " Noi facem ca porumbei: ei dau câte puţină hrană în ciocul puilor, atât timp cât rămân în cuib; dar când ies afară şi le văd aripile întinse, schimbă metoda: duc în ciocul lor un grăunte pe care li-l arată, iar când puii se apropie să-l ia, mama lasă să cadă jos, făcându-i să-l adune ei. Şi noi facem la fel: luăm în gură hrană spirituală şi vă chemăm ca pentru a vă da, după obiceiul nostru, soluţia problemelor; dar când, adunaţi din toate părţile, aşteptaţi această soluţie, o lăsăm să cadă, ca să vă obişnuiţi a cugeta voi înşivă"

Adesea se naşte în sufletul creştinilor următoarea întrebare firească: Care părţi din Sfânta Scriptură trebuiesc citite de credincioşi? Sf. Ioan Gură de Aur le recomandă pe toate. El spune că întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu, fiind folositoare pentru instruirea religios-morală. Despre Cartea Iov zice că este o adevărată consolare în ispitele şi încercările vieţii. Însă, după cum preferă el însuşi cărţile Noului Testament, tot aşa îndeamnă şi pe credincioşi să le citească cu mai multă stăruinţă, pentru că ele cuprind revelaţia desăvârşită a lui Iisus Hristos. Iar dintre ele, recomandă, în mod special, epistolele Sf. Apostol Pavel, opera dascălului său spiritual:" Să nu ne lăsăm de-a avea pe Sfântul Pavel; în loc de-a cere plăcerile noastre de la pajişti şi livezi, să facem din scrierile sale cele mai scumpe plăceri ale noastre".......

Sf. Ioan Gură de Aur pentru ai ajuta pe credincioşi să înţeleagă Sfintele Cărţi, recomandă o serie de metode, dintre care cele mai importante sunt:
Pregătirea psiho-fizică. Iată cum descrie Sf. Ioan Gură de Aur această pregătire:"Dacă voim să citim Sfintele Scripturi, nu în mod superficial, ci cu deplină grijă, vom putea fi mântuiţi şi, dacă ni le însuşim cu sinceritate, vom primi adevărata doctrină şi cinste a vieţii...Cu Dumnezeu nu se vorbeşte fără folos; nimeni nu-L ascultă în zadar. Noi ne adunăm gândurile, ne spălăm mâinile, când avem prilejul să luăm Biblia în mână. Înainte de citirea ei, este necesară o pregătire religioasă. Să urmăm aceasta cu grijă, şi ne va fi de mare folos. Pe lângă faptul că ne spălăm mâinile, să avem şi sufletul pregătit pentru aceasta; femeia să-şi acopere capul cu vălul, chiar dacă nu-l poartă, în semn de evlavie interioară; iar bărbatul să şi-l descopere. Vedeţi cum arată pregătire, evlavia interioară. Apoi se aşează, spre a înţelege; încep părerile de rău, îşi condamnă trecutul vieţii sale. Deci, iubiţii mei, să citim cu grijă Sfintele Scripturi şi să ne îndreptăm, mai ales, către studiul stăruitor al Evangheliilor" ( Omilia LIV-a la Evanghelia după Ioan )
Dacă este necesară, pentru citirea rodnică a Sfintei Scripturi, o atentă pregătire trupească, cu atât mai mult se impune o aleasă pregătire sufletească. Ea va consta dintr-o adâncă anliză psihică, în cursul căreia vor fi regretate păcatele săvârşite şi vor fi alungate din suflet toate gândurile necuviincioase; apoi, întreaga atenţie se va concentra asupra celor citite. " Iată pentru ce Hristos - zice Sf. Ioan Gură de Aur - trimiţându-i pe iudei la Scripturi, le recomandă, nu simpla lectură, ci studiul serios şi aprofundat. El nu le spune: " Citiţi Scripturile", ci "Cercetaţi Scripturile"...Sufletul pregătit prin curăţie şi concentrare, prin atenţie şi evlavie profundă este ajutat de Duhul Sfânt să înţeleagă sensurile adânci ale Sfintei Scripturi şi să guste din rodurile ei duhovniceşti. Dacă citirorul face tot ceea ce depinde de el, Dumnezeu, coborând în sufletul lui, îi luminează duhul şi mintea, îi descoperă cele acoperite şi îl învaţă ce nu ştia din tainele dumnezeieşti ale mântuirii..."
"Pentru reţinerea dumnezeieştilor învăţături, transmise de preot în biserică prin interpretarea Sfintei Scripturi, o importanţă majoră are recitirea textului respectiv şi conversaţia desfăşurată asupra lui. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă ca "fiecare , reântors acasă, să ia Dumnezeieştile Cărţi, şi să cugete asupra gândurilor pe care le conţin". Sau, în altă parte, zice:" Dacă nu voiţi să vă reântoarceţi acasă, întruniţi-vă, într-un loc deosebit, cu prietenii voştri care au auzit aceleaşi cuvântări ca şi voi şi, acolo, formaţi a doua şedinţă, unde fiecare să reproducă el însuşi ceea ce a reuşit să reţină; reconstituiţi astfel o a doua instrucţiune, ca reuniunea voastră de aici să nu fie pur şi simplu o pierdere".
Sfântul Ioan Gură de Aur nu cere credincioşilor o simplă lectură a textului interpretat de preot în biserică, ci o adevărată repetiţie, cum procedează elevii cu lecţiile, pentru o temeinică însuşire a noilor cunoştinţe primite. La ea, să participe întreaga familie. " Îndată ce v-aţi întors acasă - spune Marele Ierarh - trebuie să luaţi Sfânta Scriptură şi, cu soţia şi copiii, repetaţi împreună învăţăturile care v-au fost date".
Iar într-una din zilele Postului Sfintei Învieri a Domnului, când ajunul s-a prelungit până după sfintele slujbe săvârşite la biserică, îi sfătuieşte pe credincioşi, prin cuvintele: " Reântorşi acasă, să punem două mese: una cu bucarele trupului, alta cu bucatele Sfintei Scripturi; soţul să repete ceea ce a fost zis, femeia să se instruiască şi copii să asculte, iar slujitorii să nu fie frustraţi de lecturile noastre, Faceţi fiecare din voi, o biserică din casa voastră"

( Ortodoxia - Revista Patriarhiei Romane - Anul XXXII, Nr. 2, Aprilie-Iunie 1980)

Niciun comentariu: