marți, 27 ianuarie 2015

Mâinile lui Dumnezeu"Viaţa noastră nu este în mâna sorţii sau în mâna oamenilor. Ci soarta noastră este în Mâna Domnului după cum scrie psalmul 31,15: El ţine în Mâinile Sale adâncimile pământului (Psalm 95,4).Şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Lui (Psalm 102,25; Evrei 1,10). Atunci cât de tare este Mâna aceasta! Şi câtă siguranţă putem avea noi în ea!

Mâinile Tale m-au zidit, zice dreptul Iov (Iov 10,10) şi tot aşa zice şi psalmistul David (Psalm 119, 73). Câtă siguranţă au avut ei în aceste mâini şi cât de puternice şi iubitoare s-au arătat ele faţă de ei.

Mântuitorul spusese că El va fi dat în mâinile oamenilor – dar care mână L-a dat oare pe El în aceste gheare, ca să-L sfâşie, nu Mâna Tatălui? Da, Mâna Tatălui a dat Jertfa Fiului Său Preaiubit, pentru ca prin Răscumpărarea şi puterea acestei Jertfe să se facă ghearele mâini. Şi să se facă şi fiarele oameni.

Când vei auzi Cuvântul lui Dumnezeu că te cheamă să te smulgi din mâinile diavolului şi ale păcatului şi vei simţi că aceste mâini rele te ţin prea puternic şi nu poţi să scapi, - strigă spre Domnul şi cheamă în ajutor Mâna Lui, şi ea va rupe toate lanţurile satanei şi te va elibera.

Pe tot drumul vieţii caută mereu prin rugăciune şi curăţie să rămâi în Mâna lui Dumnezeu – şi ea te va izbăvi din toate primejdiile tale.

Dar chiar şi când noi suntem daţi în mâinile chinuitoare ale oamenilor, Mâna cea bună a Tatălui ceresc este între noi şi ei – şi nu-i va lăsa să facă cu noi decât atât cât este îngăduit de iubirea Lui. Şi aceasta numai spre binele nostru şi slava lui Hristos.

Când mâna unui vrăjmaş vei vedea că se apropie de tine ca să-ţi facă rău, robule al lui Hristos, - nu-ţi pierde liniştea şi nu te înspăimânta. Mâna lui Dumnezeu este mai aproape şi-l va opri la timp. Apoi şi dacă îşi va încleşta ghearele în trupul tău, fii sigur că nu va putea rupe. I-o va opri Dumnezeu şi i-o va rupe El.

Când vei fi ajuns pe masa de operaţie – şi mâinile oamenilor vor tăia în carnea ta – şi atunci înalţă-ţi ochii spre cer şi ai încredere că Mâna lui Dumnezeu le va purta mâinile lor, iar cuţitul nu va vătăma, ci va tămădui. Nu va tăia ce este bun ci numai ce este rău.

Când vei lucra în locuri primejdioase şi vei vedea că se surpă stânci, că se prăbuşesc lemne şi ziduri, ai toată încrederea în Mâna lui Dumnezeu care ori le va opri pe ele, ori te va feri pe tine. Dar vei fi izbăvit.

Când vei fi în primejdie de accidente şi vei vedea cu ochii venind spre tine moartea – cel dintâi şi cel din urmă gând înalţă-l spre Mâna lui Dumnezeu care singură poate interveni salvator într-o miime de secundă.

Când vei vedea căzându-ţi copilul în apă sau în foc şi vei privi cu groază şi nu vei putea face nimic, strigă cu putere Mâna lui Dumnezeu cea puternică şi crede cu tărie în bunătatea Lui – şi vei fi ajutat.
Când va trebui să-ţi plece soţul sau soţia, părintele sau copilul, fratele sau sora departe şi în locuri necunoscute ori primejdioase, aleargă la Mâna lui Dumnezeu şi cheam-o în ocrotirea şi însoţirea sufletului pe care îl iubeşti. Noi nu putem fi totdeauna cu cei iubiţi să-i ajutăm ori să-i ocrotim, dar Mâna Lui poate.

Când vei simţi că ţi se apropie ceasul sfârşitului tău pământesc, ridică-ţi spre cer ochii şi inima şi spune şi tu, ca Mântuitorul nostru de pe Cruce, ori ca Ştefan cel ucis cu pietre – Părinte ceresc, în Mâna Ta încredinţez duhul meu. Şi Mâna aceasta dulce ţi-l va primi în veşnica odihnă lângă Sânul Său fericit.

Dar, omule, care nu vrei să asculţi chemarea lui Dumnezeu şi care nu-ţi pasă de înştiinţarea Lui şi nu vrei să te laţi de păcat, ia şi tu bine seama că şi deasupra ta stă Mâna lui Dumnezeu.

Nu sfida pe Dumnezeu şi nu-I provoca mânia prin vorbele tale obraznice, prin purtarea ta urâtă şi prin păcatele tale şi desfrânarea ta. Teme-te de Mâna lui Dumnezeu care este atentă la tot ce faci tu – şi poate interveni nimicitor peste tine şi peste ai tăi când nici nu te gândeşti.

Tu, care foloseşti mâna ta spre a fura ori spre a lovi ori spre a scrie denunţuri răuvoitoare, teme-te de Mâna lui Dumnezeu care ţine deasupra capului tău sabia răzbunării Sale drepte şi ea atârnă de un fir de păr. Orice păcat pe care îl faci poate fi ultimul. Nu uita asta!...

Tu, care ţii în mâna ta acum o cheie, ori o ştampilă, ori o decizie prin care poţi încuia, ori lovi, ori zdrobi un semen, poate un om nevinovat, -stăpâneşte-ţi mâna ta ca să nu încuie, să nu semneze, să nu sugrume o lacrimă, o conştiinţă o durere, o nevinovăţie, o dreptate. Căci Mâna răzbunătoare a lui Dumnezeu stă gata să-ţi facă şi ţie la fel.

Tu, care vezi un om căzut, o casă arzând, o primejdie apropiindu-se – şi nu-ţi grăbeşti mâna în ajutor când poţi face aceasta, să ştii şi tu că Mâna lui Dumnezeu va face faţă de tine ce face mâna ta faţă de alţii când vei fi căzut, când îţi va arde casa, ori când va ameninţa nenorocirea.

Iar când vei simţi că şi ţie, ca fiecărui om muritor, îţi va veni clipa să-ţi dai sufletul – în care mâini ţi-l vei da atunci în clipa morţii, dacă n-ai căutat în viaţă să-l poţi da în Mâinile lui Dumnezeu? Gândeşte-te şi la asta chiar acum, fiindcă s-ar putea ca mâine să fie prea târziu...

Doamne şi Dumnezeul nostru Bun şi Puternic, Te rugăm ia-ne pe toţi în Mâna Ta cea bună şi puternică din cele dintâi clipe a vieţii noastre şi până la cea din urmă. Căci Mâna Ta ne-a zidit – şi care alta ne-ar putea păzi mai bine ca ea? Fie binecuvântată Mâna Ta. Amin.
 
Traian Dorz

Niciun comentariu: