sâmbătă, 6 iunie 2009

Adunarea "de Sărbătoare" a Oastei Domnului - transmisiune in direct de la Sibiu

Hristos s-a înălţat!

Toate din cele ce ţin de mântuirea noastră ne-au fost date prin lucrarea Duhului Sfânt. Împăratul Ceresc, Duhul Adevăruli, a dăruit Lucrării Oastei ca hram tocmai sărbătoarea Pogorârii Sale.
Când o parohie sau o mănăstire îşi sărbătoreşte hramul, enoriaşii sau vieţuitorii monahali şi pelerinii se adună... la biserică, locul de întâlnire în Hristos, statornicit de la începutul creştinismului. Iar bucuria ostaşilor Domnului de a se aduna într-un loc anume la hramul Oastei se va regăsi şi anul acesta pe feţele tuturor, la Sibiu.
Adunarea "de Sărbătoare" a Oastei Domnului va fi precedată de Sfatul Frăţesc Operativ, ce se va desfăşura vineri, 5 iunie, a.c., în Aula Casei Oastei, începând cu orele 19:00, unde vor participa numai membri Sfatului Operativ.
Lucrările Sfatului Frăţesc Lărgit al Oastei Domnului se vor desfăşura a doua zi, sâmbătă, 6 iunie, a.c., începând cu orele 8:30 în aceeaşi sală.
În jurul amiezii, între orele 14:00 - 17:00, se va ţine, tot în sala Casei Oastei, adunarea de tineret, intrată deja în tradiţia adunărilor din februarie şi din vară ce se desfăşoară la Sibiu.
Programul bucuriilor duhovniceşti sibiene de anul acesta va continua după cum urmează:

Sâmbătă, 6 iunie:
- marşul duhovnicesc până la Catedrala Mitropolitană, cu plecare de la Casa Oastei, începând cu orele 17:30;
- Participarea la slujba Vecerniei, în Catedrală, începând cu orele 18:00, după care va continua Adunarea Oastei Domnului.

Duminică, 7 iunie:
- marşul duhovnicesc până la Cimitirul "Dumbrava", cu plecare de la Casa Oastei, începând cu orele 6:30;
- Participarea la Sfânta Liturghie, la Adunarea Oastei Domnului şi la Parastasul în memoria Părintelui Iosif Trifa - Pasărea Măiastră, ce mult ne-a cântat - până către orele 13:30.
Să ne regăsim şi anul acesta părinţi, fraţi şi surori ai Frăţietăţii Oastei Domnului, întru bucuria întâiului nostru gornist, a fericiţilor noştri naintaşi, spre împărtăşirea de darurile Duhului Sfânt şi spre slava lui Dumnezeu-Tatăl, întru Hristos Iisus, Mântitorul nostru. Amin.

Video Radio Oastea Domnului în direct de la Sibiu aici
Audio în direct de la Sibiu, aici
Slăvit să fie Domnul!

3 comentarii:

Anonim spunea...

Multumesc de seara aceasta binecuvantata, am sa revin si maine

Lidia spunea...

Nu mi-am imaginat niciodat-a sa plang in fata calculatorului, fii binecuvantat Sorin, fiti binecuvantati toti cei care v-ati ostenit sa transmiteti in direct aceste clipe unice de har...

Vasilica N. spunea...

AŞTEPTÂND CINCIZECIMEA


Cele mai fericite clipe din viaţa omului sunt acelea în care aşteptarea se face împlinire, curgerea monotonă a timpului este frânta de irizările sărbătorii, iar singurătatea îşi deschide comorile neştiute în bucuria întâlnirii. Fără nădejdea acestor bogăţii şi nuanţe, fără gustarea lor, viaţa ar deveni o rutină insuportabilă, un calvar lipsit de sens şi rost. Dar în aceste momente limpezi, câte ceva din miresmele şi adierele Duhului odihnesc şi răcoresc pe cei „osteniţi şi împovăraţi”. Sunt stropii cei rari ai cerului care prelungesc în timp şi în spaţiu, în inimi şi în rărunchi sărbătoarea Cincizecimii.
Nu întâmplător hramul tinerilor ostaşi este Cincizecimea, pe care îl sărbătoresc pe urma paşilor Părintelui care cu glas profetic a deschis calea Duhului Sfânt către inimile multora. Opriţi pentru un timp în „foişorul de sus”, sâmbătă 11 iunie, tineri veniţi din diferite părţi ale ţării, îşi pregătesc simţirile pentru „vuietul” Rusaliilor. Cei prezenţi ştiu bine că acest vuiet este aşa de puternic că şi „urechile surzilor” îl pot auzi, dar în acelaşi timp este atât de fin şi imperceptibil încât cei ce spun prea lesne „ştim”, pot trece pe lângă şoaptele Lui fără să le audă.
În această stare în care aşteptarea este împlinire şi împlinirea aşteptare, cei prezenţi ,„pe cât li se putea”, îcearcă să înţeleagă „bogăţia cea covârşitoare a harului” Duhului Sfânt. În prezenţa simţită a Duhului Sfânt aşteptările şi dorinţele pământeşti care uneori mistuie chipul tinereţii, îşi slăbesc până la destrămare completă legăturile. Dacă pâna aici aşteptările telurice îşi dispută cu şansă de biruinţă supremaţia pe arena inimii şi a minţii, aici ele încep să se clatine. În aceste momente de cercetare înţelegi că numai Harul Duhului merită să fie „hotarul celor mai înalte visuri omeneşti”.
Tinereţea trebuie să capete vigoare, vitalitate şi înţelegere, că altfel se pierde ca un sunet în pustiu. Nu totdeauna e timp de har, de îndrumare şi învăţătură. Este timp de secătuire duhovnicească, şi aici tânărul trebuie să-şi arate statornicia. Dacă trăim vremuri în care este inflaţie de cărţi, de bani, de absolvenţi şi de atâtea materialisme prisositoare, iată că Dumnezeu Se lasă dorit, Se lasă căutat, aşteptat cu lacrimi şi cu dor. Dar chiar şi atunci El Se împarte cu picătura, ca o miere rară şi scumpă.
La sfârşitul acestei adunări Părintele Claudiu Melean propune tinerilor un program de activitate misionară prin care aceştia îşi pot afla rosturile în ostăşia Domnului. Gândurile sfinţiei sale sunt primite cu bucurie şi înţelegere. Citirea Bibliei, temeinica însuşire şi urmarea învăţăturii celei drepte, învăţarea poeziilor pe de rost, realizarea pieselor de teatru au fost gândurile de care tinerii s-au lăsat îsufleţiţi. Numai când eşti prins în muncă ispitele trec pe lângă tine fără să le iei în seamă.
Dar acest scurt popas a fost un preludiu, o anticipare a sărbătorii propriuzise care a început în seara acestei zile la catedrală, şi s-a continuat a doua zi la Mormântul unde fii duhovniceşti ai Părintelui Iosif aşteaptă an de an revărsările Duhului. Oare în cele ce vor urma, negrăita frumuseţe a Duhului ne va întorce ochii dinspre cele sricăcioase şi pierzătoare către comorile nestricăcioase ale Împărăţiei?