sâmbătă, 27 decembrie 2008

PASTORALE LA NAŞTEREA DOMNULUI - Anul 2008


† D A N I E L
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL BUCUREȘTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI, LOCȚIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ȘI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREACUCERNICULUI CLER, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL ȘI PREAIUBIȚILOR CREDINCIOȘI DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
HAR, MILĂ ȘI PACE DE LA HRISTOS DOMNUL, IAR DE LA NOI PĂRINTEȘTI BINECUVÂNTĂRI
Cititi aici

† TEOFAN
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI
MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

Iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri
şi dreptcredinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor: har, bucurie, iertare şi ajutor de la Dumnezeu cel în Treime preaslăvit — Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt!
Cititi aici

† LAURENTIU
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOPUL SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi arhiereşti binecuvântări!
Cititi aici

† B A R T O L O M E U
din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
iubitului meu cler şi popor, har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, iar din parte-mi, arhiereşti binecuvântări.
Cititi aici

† Dr. IRINEU
DIN MILA ŞI HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ŞI MITROPOLITUL OLTENIEI
Preacucernicilor părinţi, Preacuvioşilor părinţi, Preacuvioaselor maici şi dreptmăritorilor creştini, Har, pace şi ajutor de la Dumnezeu, iar de la noi, binecuvântare arhierească şi părintească îmbrăţişare!
Cititi aici

† N I C O L A E
DIN MILA LUI DUMNEZEU MITROPOLIT AL BANATULUI
Iubitului cler, cinului monahal, dreptcredincioşilor creştini şi creştine, binecuvântare şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos.
Cititi aici

† A N D R E I
din harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Alba Iuliei,
Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiţilor credincioşi, sfântă îmbrăţişare de Crăciun şi urarea ca „ Domnul să vă cinstească, cu podoaba raiului, cu lumina cerului”
Cititi aici

† NICODIM
Din mila lui Dumnezeu,Episcop al Severinului şi Strehaiei
Iubitului nostru cler,cinului monahal şi drept-credinciosului popor din Episcopia Severinului şi Strehaiei,har, pace, sănătate şi alese bucurii duhovniceşti de la Dumnezeu, iar de la noi părintească îmbrăţişare şi arhierească binecuvântare!
Cititi aici

† A M B R O Z I E,
DIN MILA LUI DUMNEZEU, EPISCOP AL GIURGIULUI,
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi arhiereascã binecuvântare!
Cititi aici

† LUCIAN,
din mila lui Dumnezeu Episcop al Caransebeşului.
Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos.
Cititi aici

† SEBASTIAN,
cu darul lui Dumnezeu Episcop al Slatinei,
Iubitului nostru cler şi popor har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, iar de la Noi arhiereşti binecuvântări!
Cititi aici

† VISARION,
din mila lui Dumnezeu episcop al Eparhiei Tulcii
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi reptcredincioşilor
creştini, har vouă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi
arhierească binecuvântare
Cititi aici

† CALINIC,
Episcop al Argesului si Muscelului
mijloceste in rugaciuni catre Domnul Dumnezeu, ca sa daruiasca: pace, bucurie si spor binecuvantat in tot lucrul bun, alesului Cler, Cinului Monahal si dreptmaritorilor Crestini si Crestine!
Cititi aici

† G H E R A S I M
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, EPISCOP AL RÂMNICULUI
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL ŞI TUTUROR DREPTMĂRITORILOR CREŞTINI DIN ACEASTĂ DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPARHIE: HAR, MILĂ, PACE ŞI BUCURIE, ARHIEREŞTI ŞI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI !
Cititi aici

† IOSIF,
Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale
Inima curată, ieslea în care astăzi se naște Hristos
către tot clerul, cinul monahal și poporul dreptslăvitor din întreaga Mitropolie
Cititi aici

† SERAFIM
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord
Cititi aici

† NICOLAE
din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi
Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini, pace şi bucurie de la Hristos Domnul, iar de la noi arhierească binecuvântare.
Cititi aici

† CASIAN,
Din darul lui Dumnezeu, Episcop al Dunării de Jos,
Preacuvioşilor şi preacucernicilor slujitori ai sfintelor altare şi tuturor drept-măritorilor creştini din eparhia noastră - har, pace, sănătate şi bunăvoire, cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, Bobotezei şi Anului Nou, iar de la noi, părinteşti şi frăţeşti doriri de tot binele.
Cititi aici

† SILUAN
Episcopul tuturor credincioșilor din cuprinsul de Dumnezeu păzitei Episcopii Ortodoxe Române a Italiei
Cititi aici

† MACARIE,
Din harul lui Dumnezeu Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord,
Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiţilor credincioşi, sfântă îmbrăţişare de Crăciun şi urarea ca ,,Hristos să Se nască în inimile tuturor!”
Cititi aici

T I M O T E I
Din mila lui Dumnezeu Episcop al eparhiei Aradului, Ienopolei si Halmagiului Iubitului cler, cinului monahal si dreptcredinciosilor crestini, binecuvantare,bucurie si pace de la Dumnezeu – Tatal si de la Domnul nostru Iisus Hristos.
Cititi aici

Niciun comentariu: