marți, 29 septembrie 2020

Alături de românii noștri din Sf. Gheorhge, umiliți în propria țară

 „E cazul să ne unim împotriva politicienilor care dezbină,... Românii din Covasna și Harghita sunt victime ale unui stat care i-a abandonat”, declara candidatul independent George Simion. la alegerile pentru Parlamentul European şi iată câtă dreptate avea....

   2867 de români trădați de clasa politică românească. Oare nu puteau partidele românești, la rândul lor să facă o alianță? 


Felicitări comunității maghiare!

 

Rugăciune pentru unitatea poporului și pentru binele patriei

(a Sfântului Calinic de la Cernica)

Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Tu, Care ai scapăt neamul lui Israil din robia Egiptului și l-ai dus în pământul făgăduinței, întoarce-Ți privirile și către fiii României și-i luminează pe dânșii pentru fericirea patriei. Cu focul Tău cel atotputernic, curăță inimile lor și revarsă asupră-le duhul de dreptate și de frăție.

Precum, în veacurile trecute, Tu le insuflai bărbăția și-i făceai a învinge pe cei ce voiau a le cotropi căminele, așa și astăzi, Doamne, insuflă-le iubirea de țară, pentru ca toți să-și dea mâna spre a face binele. Cu Sfântul Tău Duh, fă, Doamne, ca românii să aleagă pe cei mai vrednici și mai tari în credința lor spre a sprijini dorințele folositoare țării. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Tu ești drept si atotputernic; nu vei părăsi pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Ajută-i, Doamne, în ziua încercării, ca din inimă curată să poată lăuda  Sfânt Numele Tău în veacul veacurilor. Amin.

Altă rugăciune pentru unitatea poporului și pentru binele patriei

Țara noastră are o singură inimă. Fă, Doamne, ca inima aceasta să bată iarăși cu aceeași putere în pieptul tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei în lume. Părinte bun, Te rugăm, trezește-ne din somnul păcatelor și al nepăsării. Prin puterea Ta dumnezeiască, pătrunde în sufletele noastre, vindecă-ne de necredință și ne ridică la viața cea adevărată. Doamne, Cel ce cârmuiești oamenii și popoarele, Te rugăm, îndrumă viața poporului nostru cu puterea cea negrăită a înțelepciunii Tale. Arată poporului nostru calea pe care să meargă. Nepriceperii noastre dăruiește-i duhul înțelepciunii. Auzi, Doamne, glasul eroilor neamului nostru care au eliberat și au apărat trupul patriei cu trupurile lor. Judecătorule drept, nu lăsa ca aceste jertfe să fie uitate, ci primește-le ca un Bun Părinte și le așază la temelia neamului nostru. Și, pentru rugăciunile lor, izgonește din fiii țării noastre toate duhurile vrăjmașe și îndemnurile spre dezbinare, toată răutatea, toate cugetele pătimașe; minciuna și necinstea fă-le să amuțească.

Atotputernice Doamne, Cel Ce ai biruit puterea diavolului și a morții veșnice, ajută să biruiască în țara noastră puterile binelui asupra răului, ale adevărului asupra minciunii, ale iubirii depline asupra urii și a egoismului; ale muncii cinstite și drepte asupra lenei și a necinstei; să biruiască folosul întregii țări și al poporului asupra foloaselor stăpânite de duhul dezbinării și părtinirii; încheagă-ne pe toți într-o sfântă unire și înfrățire spre binele tuturor, spre trăinicia țării și a Bisericii noastre. Aprinde în sufletele noastre flacăra credinței și a rugăciunii.

Sporește dragostea dintre noi și râvna spre tot lucrul bun, ca să trăim cu vrednicie în locul acesta pe care ni l-ai dăruit, Doamne, cu sufletele însănătoșite și întărite prin harul Tău, fă ca toți să dorim din inimă îndreptarea vieții noastre și fiecare în parte să lucrăm la îndepărtarea greșelilor și a primejdiilor din viața poporului nostru. Chivernisitorule al vieții, Doamne, Te rugăm, ridică din plămada poporului nostru oameni cu minte luminată și cu voință curată, oameni dezbrăcați de voia de sine, care să vrea din inimă binele țării și cu dreptate să scoată poporul din greutățile lui cele mari. Ajută-ne, Doamne, în ceasul cel greu, căci din părinți în fii mult am răbdat și numai la Tine ne-a fost mereu nădejdea izbăvirii. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Amin.

(din: Carte de rugăciuni pentru trebuințele și folosul creștinului ortodox, Carte tipărită cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Editura Felicitas, 2019)


Niciun comentariu: