duminică, 1 mai 2011

Credinţa cea adevărată trebuie să sfârşească prin roade de fapte bune


Judecaţi după credinţă, oamenii s-ar putea împărţi în patru clase, întocmai ca şi sămânţa din pilda semănătorului.

În clasa întâi sunt ateii, adică acei care spun pe faţă că nu este Dumnezeu, nici suflet, nici viaţă viitoare. Aceştia sunt cei despre care a zis Ap. Pavel că dumnezeul lor sunt pântecele şi poftele (Flp. 3, 19). Astfel de atei declaraţi sunt mai puţini. Faţă de ei, măcar ştii cu cine ai de lucru.
În clasa a doua sunt cei împietriţi în rele şi fărădelegi. Sunt cei care habar n-au de cele sufleteşti. Spun că şi ei cred în Dumnezeu, dar, prin purtările şi răutăţile lor, Îl tăgăduiesc şi Îl batjocoresc pe Dumnezeu. De tăgăduit nu-L tăgăduiesc pe Dumnezeu, dar trăiesc în lume ca şi când n-ar fi Dumnezeu. Aceştia sunt cei care se numesc creştini, dar, în faptele şi purtările lor, sunt mai păgâni decât păgânii.
În clasa a treia sunt cei evlavioşi la vedere, credincioşi la aparenţă, dar fără roade de fapte bune. Sunt cei care strigă: „Doamne, Doamne, dar nu fac voia Domnului” (Lc 6, 46). Credinţa lor arată frunze verzi şi flori frumoase, dar nu leagă rod de fapte bune. Credinţa lor merge bine „până la un loc”, întocmai ca sămânţa din pilda semănătorului, dar, la vreme de ispită, în faţa păcatului, credinţa e biruită de păcat.
Abia în clasa a patra urmează cei care primesc grăuntele credinţei în pământul cel bun al inimii lor şi fac roade de fapte bune.

Credinţa cea adevărată trebuie să sfârşească prin roade de fapte bune, aşa precum pomul: după frunze şi flori face şi roade. O credinţă fără rodul faptelor bune nu valorează nimic. După roadele sale se cunoaşte pomul (Mt 7, 16). „Credinţa fără de fapte moartă este” (Iac 2, 26). O astfel de credinţă şi dracii au. Aduceţi-vă aminte de îndrăcitul de la Luca (8, 28), care L-a întâmpinat pe Mântuitorul prin cuvintele: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel Preaînalt, Te rog, nu mă chinui!”.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel Preaînalt!… Ce mărturisire solemnă de credinţă era aceasta! Numai că această mărturisire o făcea un drac; un vrăjmaş al lui Hristos, un luptător împotriva Domnului Hristos. Într-o astfel de stare teribilă se află şi toţi acei care cu gura Îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, dar cu faptele Îl tăgăduiesc şi Îl batjocoresc. Despre aceştia zicea Sf. Ap. Iacov: „Tu crezi că Unul este Dumnezeu. Bine faci! Dar şi dracii cred şi se înfioară” (Iac 2, 19), numai că ei lucrează contra lui Dumnezeu şi de răutăţi nu se lasă. O astfel de credinţă nici nu este credinţă, ci este o minciună de suflet pierzătoare.

Părintele Iosif Trifa 
din "Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an"

S-ar putea să vă placa:

Niciun comentariu: