joi, 8 august 2013

Depresia: omul mut şi demonul.

Fiindcă suntem orbi sau vedem îngust şi nu batem la distanţă prea mare nu vedem că mai există şi alte realităţi componente lumii create aşa cum sunt atomii şi protonii şi nanoparticolele din care sunt aceştia formaţi. 
Ştim de o lume nevăzută creată înainte celei văzute.
Ştim de îngeri şi demoni şi cu toţii, indiferent de ce credem şi cum credem simţim şi observăm fenomene paranormale. Şi nu ştim cui se datorează acestea. 
Hristos, Cel care le vede pe toate, El Însuşi fiind lumina lumii, vede duhurile şi numeşte cândva un demon ca duh mut şi surd – Marcu 9, 25 şi Matei 17,14.
Adesea oamenii suferă de stări sufleteşti ciudate şi le atribuie simplu unei boli somatice: depresiei. E unul din motivele cele mai frecvente pentru care oamenii nu se mai pot bucura de viaţă, nu vin la serviciu, nu comunică în familie şi nu au chef de nimic. Însă care este simptomul cel mai predominant? 
Muţenia, neputinţa de a se comunica, de a comunica, lipsa chefului de a vorbi. Ce face diavolul? 
Divide, separă, strică comuniunea (dia volis – două voinţe). 
Se caută tot felul de leacuri împotriva depresiei. Am făcut un experiment propriu. Am apelat la un barometru popolar: google-ul. Am scris în engleză şi română leacuri împotriva depresiei şi mi s-au sugerat, prin cuvinte şi imagini, prin frecvenţa repetabilităţii, următoarele: practici yoga, meditaţie şi masaj; hrană; tratament medicamentos; activităţi mondene – shopping, fashion, etc. 
Nu am găsit nicăieri ca leac pe Hristos şi credinţa în El! Asta arată că lumea nu mai crede în Evanghelie, motiv pentru care nici nu se mai vine la biserică, nu se mai încrede în Fiul lui Dumnezeu! Însă se încrede în sfatul diverselor televiziuni şi celebrităţi, în gazete şi ziare, în sfatul medicului şi a nutriţionistului, a psihologului, a blogurilor….
Or fi bune şi ele dar să nu uităm că şi acestea sunt la fel de oarbe ca şi noi şi sunt mute în a ne vorbi despre Hristos Dumnezeu datorită duhurilor mute şi surde de care sunt posedate şi cu care cochetează şi de la care se inspiră. Să căutăm Lumina acolo unde este, în Tainele care varsă prin ulei sfinţit har şi redau vederea de ansamblu, în Tainele care ni-l dau pe Dumnezeu Cel întreit în Persoane şi care se fac cunoscute şi vindecă prin Trupul frânt şi Sângele vărsat al lui Iisus Hristos în Sfânta Împărtăşanie. 
Numai vindecaţi de duhurile surde şi mute putem deschide gura să spunem Iisus Hristoase, Mesia, Fiul lui David miluieşte-mă pe mine şi zidirea Ta!

Niciun comentariu: