joi, 7 septembrie 2023

Privind la Sfânta Fecioară Maria, am învățat ce înseamnă statorniciaȚinând cont de scrierile Sfinților Părinți cu privire la Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, putem spune ca oricât de frumos și de mult am scrie despre ea, întodeauna mai este loc de alte și alte cuvinte mai frumoase. Prin Duhul Sfânt, Maica Domnului a devenit și Maica noastra, a tuturor, a devenit bucuria creștinilor și maica Vieții, căci a născut pe Cel ce a dat viață tuturor celor morți în Adam.

Sfânta Fecioară Maria, pe cât a fost înălțată de laudele îngerului, pe atât s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Învățăm de aici că “smerenia este temelia sfințeniei”, este scara ce ne urcă la cer.

Privind sfintele icoane ce ne-o înfățișează pe Sfânta Fecioară Maria, vedem icoana unui suflet curat, vedem oglinda bunei-cuviințe. Modestia îmbrăcămintei impresionează și ne dă de gândit, căci “modestia este podoaba omului cinstit”.

Deși sabia i-a străpuns inima, văzând chinurile, răstignirea și moartea Fiului ei și Mântuitorului nostru, nu și-a pierdut răbdarea. Să nu ne-o pierdem nici noi așteptând izbăvirea, pentru că “ sămânța răbdării rodește veșnicia”.

Sfânta Fecioară Maria a ascultat întru totul de voia lui Dumnezeu. “Iată roaba Domnului făcă-mi-se după cuvintele tale” – a zis îngerului care-i adusese la cunoștință Planul lui Dumnezeu cu privire la ea și la mântuirea lumii. Câți dintre noi am țnțeles din aceste exemple că “ascultarea este plinirea desăvârșirii”, că este izvorul celor mai mari virtuți? Câți dintre noi ne-am supus necondiționat, fără comentarii și fără amânări îndelungate, voii lui Dumneze aduse la cunoștința noastră de trimișii Lui?

În zilele de întristare, Pururea Fecioară Maria nu a deznădăjduit, ci a avut credință, încredere si nadeje ca Fiul ei, Mantuitorul lumii, va invia precum a spus. Aceste virtuti au imbarbatat-o facandu-o sa suporte “sabia” ce i-a străpuns inima atunci când și-a văzut Fiul în agonie pe Crucea Golgotei. Ea nu a fost răpusă de durere, pentru că și-a pus nădejdea în Dumnezeu, care i-a grăit prin Arhanghelul Gavril: “ Împărăția Lui nu va avea sfârșit” ( cf. Luca 1, 31-35)

Cine vrea să nu fie răpus de deznădejde în necaz și dureri să nădăjduiască în Domnul asemeni Sfintei Fecioare. Nădejdea și încrederea în Dumnezeu aduc pace în suflet și putere pentru a birui orice ispită.

Iubirea de aproapele a Maicii Domnului o putem vedea la nunta din cana. Nu putea să-i vadă pe tinerii miri întristându-se din pricina terminarii vinului. De aceea, din dragoste pentru aproapele, a mijlocit la Domnul Iisus, spunându-I pricina întristării lor. Din dragoste pentru aproapele, să mijlocim și noi pentru semenii noștrii și mai devreme sau mai târziu, de aici sau de Dincolo, vom vedea minunea întoarcerii lor la Dumnezeu. Dragostea noastră trebuie să-i cuprindă pe toți, fie că ne sunt prieteni sau dușmani.

După înălțarea la cer a Domnului Iisus, Sfânta Fecioară Maria era nelipsită de la întâlnirile ucenicilor și ale celorlalte femei unde stăruia alături de ei în rugăciune și cereri, împărtășinu-se din Taina Euharistiei ( frângerea pâinii, cf. Fapte 1, 14; 2, 46)

Să învățăm de aici să fim nelipsiți de la Sfânta Biserică, de la strângerile împreună cu frații și surorile în Domnul, ca și Sfânta Maică a Domnului Iisus. Să dorim a ne apropia cât mai des de Sfânta Taina a Euharistiei, lepădând de la noi toată slava cea lumească, pentru că, atunci când ne vom împărtășii cu Trupul și Sângele Domnului, să putem face lucrul acesta cu bucurie și curăție sufletească.

Fie ca aceea pe care Dumnezeu-Tatăl a iubit-o ca pe o fiică, Dumnezeu-Fiul, ca pe Mama Sa, și Dumnezeu-Duhul Sfânt, ca pe Mireasa Lui, să ne fie model de trăire creștină, curată, sfântă și plină de roadele Duhului Sfânt. Sus pe Golgota, privind la Sfânta Fecioară Maria, am învățat ce înseamnă statornicia, de o astfel de statornicie să ne învrednicim și noi, pentru că numai cel statornic în credință va fi mutat asemeni Maicii Domnului, în ziua rânduită de Dumnezeu, de la moarte la viață veșnică.

“O! Măicuţă Sfântă
Te rugam fierbinte
Să ne-asculţi de-a pururi
Marea rugăminte:
Nu lăsa Maicuţă
Să pierim pe cale
Căci noi suntem fiii
Lacrimilor tale!”

Bucură-te, Mireasa, pururea Fecioară!
Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămant!
Amin.

Niciun comentariu: