joi, 16 decembrie 2021

CRĂCIUNUL STRĂMOŞILOR NOŞTRI

  

Crăciunul strămoşilor noştri era mai plin de bucurii sufleteşti decât al nostru de azi. Steaua Naşterii strălucea cu mai multă bucurie de­cât azi. Întrebaţi pe bătrânii noştri ce Crăciunuri erau în vremile de demult.

Nu erau atunci oamenii aşa de învăţaţi; trăiau o viaţă simplă, dar curată. N-aveau strămoşii noştri atâta ştiinţă, dar în schimb aveau credinţă.

Nu erau pe atunci casele aşa de mari şi făloase... şi nu erau lumi­nate cu electrică, dar în schimb ar­dea în ele lumina cea vie a credinţei şi focul cel sfânt al iubirii, al rugăciunii şi purtărilor curate.

Nu ţineau oamenii – şi femeile – aşa de mult la haine luxoase, la ghete cu tocuri înalte şi haine de mătase, dar în schimb ţineau postu­rile şi poruncile Domnului. Acestea au fost vremile cele fericite de cre­dinţă şi dragoste din care au ieşit colindele noastre cele vechi şi fru­moase. Atunci oamenii se iubeau şi vremuri mai bune şi mai uşoare erau. Azi însă oamenii se urăsc... A murit credinţa, s-a răcit dragostea... de aceea trăim vremuri atât de grele şi cumplite.

Noi se pare că am ajuns vremile despre care Ap. Pavel scria: „Şi să ştiţi că în zilele cele de apoi vor veni vremi cumplite. Că vor fi oa­meni iubitori de sine, iubitori de argint, măreţi, trufaşi, nemulţumitori, necuraţi fără de dragoste, neînfrânaţi, obraznici, îngâmfaţi, iubi­tori de desfătări mai mult decât iu­bitorii de Dumnezeu” (II Tim 3, 1-5).

Iată pentru asta trăim vremuri atât de grele şi cumplite.

Suspinăm după vremurile cele bune de demult, dar ar trebui să suspinăm după credinţa şi iubirea şi purtările cele bune ale strămoşilor noştri pe care noi le-am pierdut.

Până nu ne vom întoarce la credinţa cea tare şi purtările cele curate şi bune ale strămoşilor noştri - vremuri mai bune nu vor veni.

 (L.S.52/1928)

«Glasul Dreptăţii» nr. 11 / 25 dec. 1937, p. 4

Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

 

Niciun comentariu: