luni, 6 octombrie 2014

Când am auzit, Doamne

Habacuc 3, 2
Cine aude numai cuvinte dulci, acela nu se îndreaptă niciodată, ca şi cine aude numai cuvinte aspre.
Cine vorbeşte numai despre dragostea lui Dumnezeu şi nu pomeneşte niciodată şi despre dreptatea şi judecata Lui, acela îşi înşală ascultătorii. Ca şi cel care vorbeşte numai despre judecată şi pedeapsă.
Dar cine aude cuvintele lui Dumnezeu şi totuşi nu se trezeşte îngrozit, nu se ridică îngrozit, şi nu se întoarce la Dumnezeu, căzând la Crucea lui Hristos îngrozit de mulţimea şi de greutatea păcatelor sale, de osânda pe care o merită şi de mărimea Jertfei plătite de Hristos pentru iertarea sa – acela este un suflet nenorocit.
O, vestitori ai Adevărului dumnezeiesc, luaţi aminte la amândouă feţele acestea ale lui Dumnezeu.
Vorbiţi despre întregirea Cuvântului Sfânt.
Vestiţi întreg Adevărul Evangheliei.
Mărturisiţi tot planul lui Dumnezeu (Fapte 20, 27).
Căci numai aşa vă veţi face întreagă datoria faţă de Adevăr – şi faţă de cei care au nevoie să-l cunoască în întregime, spre a nu se înşela din pricina voastră.
Nu le vorbiţi numai dulce… Faceţi-i şi să se îngrozească auzind hotărârea lui Dumnezeu dată împotriva celor ce fac răul, oricine ar fi ei (Rom. 2, 4-16).
Nu le vorbiţi numai dulce despre: „Veniţi la Mine…“, ci faceţi-i să audă cu groază şi Preţul Crucii şi al Patimilor, ca să ştie ce este păcatul. Şi cât costă mântuirea. Şi ce osândă vor lua cei nepăsători.
Nu le vorbiţi numai dulce despre Împărăţia Cerurilor, ci le înfăţişaţi cutremurător şi sfinţenia pe care o cere Dumnezeu de la cei care doresc s-o moştenească (Apoc. 21, 27; 22, 12-15) .
Căci numai adevărata groază îi va călăuzi spre adevărata mântuire.
Slavă Numelui Tău, Marele nostru Dumnezeu Desăvârşit! Binecuvântat să fie Cuvântul Tău cel Adevărat şi Întreg! Şi binecuvântaţi să fie vestitorii adevăraţi ai Cuvântului Tău care ne îngrozeşte la început, ca să ne bucure pe urmă!
Şi nu ne lăsa numai nişte predicatori care ne spun numai jumătate de Adevăr, ca să ne bucurăm acum, dar să ne îngrozim atunci.
Ci dăruieşte-ne, Doamne, o minte sănătoasă, ca să venim la Tine cum se cuvine. Pentru ca, împlinind bine voia Ta, să ne bucurăm în veci. Amin.

Traian Dorz
din volumul "Hristos – Pâinea noastră zilnică"

Niciun comentariu: