joi, 28 martie 2013

Importanţa cercetării Sfintei Scripturi

„Un copil care se teme de întuneric e scuzabil. Tragic e ca un om în toată firea să se teamă e lumină
- Platon -

Omul care nu cercetează Sfânta Scriptură trăieşte în întunericul păcatului înlănţuit de patimi, de neştiinţă şi, nu în ultimul rand, de teama de lumină. De ce se tem oare de lumină? Pentru că lumina te arată aşa cum eşti în realitate, ne dovedeşte că suntem păcătoşi şi avem nevoie urgentă să cunoaştem adevărul. Acest adevăr îl putem cunoaşte doar cercetând permanent Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el este dreptarul desăvârşit al adevărului.
Acestei cercetări a Cuvântului lui Dumnezeu trebuie sa i se dea primul loc în viaţa noastră, pentru că această comoară păstrată şi ascunsă în paginile Sfintei Scripturi se poate descoperi doar printr-o cercetare stăruitoare, continuă şi nicidecum întreruptă, doar când credem noi că avem timp. Numai cercetând stăruitor se poate descoperi adevărul, se poate înţelege că fiecare Evanghelie e o completare pentru celelalte. Profeţiile Vechiului Testament, la fel, se explică una pe alta. Adevărul se lasă descoperit celui dornic să-l descopere, iar această descoperire nu se face doar printr-o cercetare ocazională. Cei care fac astfel în cele mai multe cazuri pierd sensul adevărat al versetului, sau al versetelor citite
Pentru o cercetare corectă ne trebuie un călăuzitor, iar despre acest minunat călăuzitor ne vorbeşte chiar Domnul Iisus în Sf. Evanghelie de la Ioan, cap. 6, v. 13: „Când va veni Mângâietorul...care să vă călăuzească în tot adevărul”. Numai prin ajutorul Duhului Sfânt putem înţelege importanţa fiecărui verset din Sfânta Scriptură în lumina adevărului în care a fost scris. Numai prin călăuzirea Lui se poate medita corect la cât de importantă este cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu. Dar cum în puterea fiecărui om stă să-şi aleagă calea pe care va merge, nu putem obliga pe nimeni să facă ceva ce nu-i place. Dar ceea ce putem face este să amintim semenilor noştri cât de important este să-l cunoşti pe Dumnezeu, să-ţi încredinţezi viaţa în mâinile Lui. Să nu uităm însă, să şi dovedim oamenilor că noi trăim, sau cel puţin ne străduim să trăim, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acei ce privesc la noi să înţeleagă importanţa cercetării Sfintei Scripturi şi din felul în care îl dovedeşte trăirea Cuvântului în viaţa noastră de zi cu zi.
Amin

Niciun comentariu: