duminică, 30 septembrie 2018

Călăuza Duhului SfântMeditație la apostolul din Duminica a 20-a după Rusalii -  Galateni 1, 11-19

”Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;. Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.” (Galateni 1,11-12)

Citind cuvintele Sf. Ap. Pavel din scrisoarea către Galeteni 1, 11-19, mi-am adus aminte de o altă frumoasă mărturisire, a Părintelui Iosif Trifa: ”Cel ce scriu aceste rânduri şi această carte sunt preot, adică păstor şi îngrijitor de suflete. Este aceasta o slujbă aleasă, frumoasă şi, de multe ori, mai liniştită ca alte slujbe. Pentru mine însă această slujbă este, mai ales, un fior, un cutremur, o veşnică nelinişte şi frământare sufletească. Această slujbă mi s-a dat de la Dumnezeu cu înfricoşata răspundere sufletească ce se află scrisă în Biblie, la Iezechiel proorocul, cap. 33, vers. 7-9” [1]         

Dacă Sf. Ap. Pavel simte nevoia de a aduce lămuriri, este pentru faptul că și atunci ca și acum în zilele noastre, se găsesc destui critici care să nu fie de accord cu ceea ce ne-au înfățișat prin dumnezeiască descoperire, Sf. Apostoli, Sf. Părinți  dar și toţi sfințiții nostri înaintaşi ai Oastei Domnului.
            La fel ca și Sf. Ap. Pavel, Părintele Iosif Trifa ori de câte ori se ridicau critici împotriva Oastei Domnul și a activității sale, aducea lămuriri: ”Oastea Domnului, fiind răsadul şi lucrarea Duhului Sfânt, era şi este o lucrare pronunţat duhovnicească. Dar aceas­tă spiritualitate a ei s-a ciocnit de la început cu neînţelegerea cea lumească. Din ce a crescut spiritualitatea Oastei, a sporit şi numărul celor neînţelegători. Conflictul de la Oaste este conflictul celor două lumi ce nu se pot înţelege, iar acest conflict a fost alimentat mereu cu învinuiri şi asmuţări.” [2]
Așa au făcut și sfințiții noștri înaintași, la primul sfat restrâns al Oastei Domnului, ţinut în Sibiu, la 12 septembrie: ”Oastea Domnului este un copil al Bisericii. S-a născut şi trăieşte sub aripa Bisericii. Oastea Domnului nu este ceva mai mult decât Ortodoxia, ci este o familie restrânsă, o comuniune, o frăţietate evanghelică cu gândul precis de a trăi mai intens învăţăturile Bibliei şi ale Bisericii. Ne trudim doar să ieşim din comunul vieţii, să creştem în Domnul, pentru mântuirea sufletelor noastre. Oastea Domnului nu are nici o pretenţie dogmatică sau canonică. Nu avem nimic de adăugat canoanelor. Oastea nici nu a vrut şi nici nu vrea să facă reguli peste sau contra Bisericii. Dar Oastea Domnului vrea să trăiască cu toată fiinţa regulile existente ale Bisericii.” [3]
Acest lucru este adevărat despre întreaga învăţătură a Oastei Domnului.Creştinismul adevărat nu este o născocire a unui om, el vine așa cum spuneam la început din dumnezeiasca descoperire.          
 Lumea protestantă înrădăcinată în temeiul său doctrinar, Sola Scriptura, încearcă să ne convingă de  faptul că învățătura lor este de la Dumnezeu. Se ridică totuși o întrebare, dacă este așa de ce s-a ajuns în ziua de astăzi la peste douăzeici de mii de diferite grupări ce nu pot cădea de accord în privința a ceea ce spune Sfânta Scriptură? Pentru a fi combătută acestă erezie, Părintele Iosif propunea încă din anul 1921, soluții pentru combaterea ei. Una dintre acestea era: ”Ar trebui apoi ca, conducerile noastre bisericeşti să se îngrijească de tipărirea şi răspândirea de scrieri şi cărţi de combatere în formă şi înţeles poporal. Ar trebui să pună un premiu pentru astfel de scrieri.” [4]                                                          
În Biserica Ortodoxă și în mod deosebit în Lucrarea Oastei Domnului, avem o colecţie de cărții, de broșuri, de foi duhovnicești, foarte cuprinzătoare. Putem spune că toate acestea au un numitor comun cu Sfânta Scriptură cu Sfânta Tradiție. În primul rând toate se completează între ele. În al doilea rând toate provin, aşa cum zice Sfântul Pavel despre Evanghelia pe care o propovăduieşte, din descoperirea lui Dumnezeu. Sfinții nostri înaintași, cât și marii oameni ai lui Dumnezeu din Biserica Ortodoxă, au mărturisit la fel ca și Sf. Ap. Pavel, că nu au luat nici ei sfat de la trup şi de la sânge, ci au fost luminați și sfințiți de același Duh Sfânt.       
Controversele și criticile nu se vor potoli nicodată, dar important pentru fiecare dintre noi este să ne aducem aminte că suntem datori de fiecare dată de aduce lămuriri, ca răspuns criticilor fără a ajunge însă la certuri. ”Să nu fim sălbatici şi mânioşi cu cei care ne stau împotrivă, ci să vorbim cu ei cu blândeţe. Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă (2 Tim. 2, 24-25).” [5]         
Ca încheiere a acestei scurte meditații mă opresc tot la un îndemn al Sf. Apostol Pavel din 2 Tesaloniceni: ”Fraţilor, iubiţi de Domnul, datori suntem totdeauna să mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu dintru început, spre mântuire, întru sfinţirea duhului şi întru credinţa adevărului, La care v-a chemat prin Evanghelia noastră, spre dobândirea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.” (2 Tesaloniceni 2, 13-15)  Amin!
Slăvit să fie Domnul          

articol publicat în  săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul” Anul XXIX, nr. 40 (1173) 1-7 OCTOMBRIE 2018


                                                                [1] Preot Iosif Trifa, ”Ce este Oastea Domnului”, ediția a VIII-a, Editura ”Oastea Domnului” Sibiu, 2011, pag. 23

[2] Traian Dorz,  Zile și adevăruri istorice”, ediția a III-a, Editura ”Oastea Domnului” Sibiu, 2010, pag. 57-58

[3] Traian Dorz,  Zile și adevăruri istorice”, ediția a III-a, Editura ”Oastea Domnului” Sibiu, 2010, pag. 52-53

[4] Anul XI / Iunie – Iulie 1921 / Nr. 6—7. REVISTA TEOLOGICĂ, http://documente.bcucluj.ro
[5] Sf. Ioan Gură de Aur, „Problemele vieții” Editura Egumenița, Galați, 2007, pag. 359

Niciun comentariu: