miercuri, 11 septembrie 2013

Răspunsuri duhovniceşti: Să ne îngrijim şi să ne sfinţim casele

Părinte, de ce trebuie să facem sfinţirea casei? Cât de des se săvârşeşte această ierurgie?
Slujba Aghesmei mici, adică Sfinţirea cea mică a apei, poartă şi denumirea populară de sfeştanie. Ea se săvârşeşte de către preot în biserici sau în casele credincioşilor cu diferite prilejuri. Slujba Sfeştaniei cuprinde sfinţirea apei, stropirea cu apă sfinţită a celor prezenţi şi a casei, precum şi rugăciuni pentru ocrotirea şi binele casei şi pentru sănătatea trupească şi sufletească a celor ce locuiesc în ea.
În Molitfelnic, la începutul slujbei Sfeştaniei, se spune: "Ştiut să fie ca prea bun şi folositor de suflet obicei este să se facă în biserici, în mănăstiri şi în case, sfinţirea apei la toate zilele dintâi ale lunii şi a stropi pe oameni în mănăstiri şi în chilii, asemenea şi casele mirenilor şi toate ale lor".
Preotul trebuie să săvârşească sfeştania la casa credinciosului, oricând acesta doreşte. Deci, credinciosul poate chema preotul la casa sa pentru a-i face sfeştanie ori de câte ori simte nevoia curăţirii şi sfinţirii casei. Este bine ca sfeştania să se facă în zi de post, miercurea sau vinerea, ea fiind o slujbă de curăţire, dar şi pentru faptul că cel care solicită săvârşirea sfeştaniei trebuie să se pregătească prin postire şi rugăciune. Se obişnuieşte ca în unele zone sfinţirea casei să se săvârşească în toate posturile rânduite de Biserica noastră.
De ce este postul o perioadă în care sfeştaniile se săvârşesc mai des?
Datorită faptului că în post credinciosul este mai pregătit sufleteşte, el în această perioadă se străduieşte mai mult ca oricând să se lepede de păcate şi de toate răutăţile lumeşti, îngrijindu-se sufleteşte prin primirea Sfintelor Taine, iar prin rugăciune se apropie mai mult de Dumnezeu. Cine doreşte a chema preotul pentru a săvârşi sfeştania în casă trebuie să ştie cum să se pregătească pentru aceasta.
Mai întâi, toţi cei din casă este bine să se spovedească, pentru ca înainte de a curăţi şi sfinţi casa, să se curăţească şi să se sfinţească ei înşişi de păcatele şi relele care afectează şi casa în care ei locuiesc. Este folositor ca cei din casă să postească înainte şi să se ferească de ceartă, duşmănii sau alte rele.
În al doilea rând, casa în care urmează a se face sfeştania trebuie curăţită cât mai bine, de la un capăt la altul şi toate lucrurile din ea. Nu este normal să stropim cu apă sfinţită şi să facem rugăciuni pentru a curăţi casa de rele, iar casa să fie murdară şi neîngrijită. Orice slujbă săvârşită de preot reprezintă aducerea lui Dumnezeu în casa aceea prin lucrarea Sa sfinţitoare, şi din acest motiv nu trebuie să avem o casă neîngrijită.
Pr. Ştefan Spîrchez, Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ Holbav, jud. Braşov

Niciun comentariu: