miercuri, 30 noiembrie 2022

Dar tu frate Andrei...

 


Dar tu frate Andrei, cel dintîi chemat, slujitorule binecuvîntat al Domnului, fii mereu un neobosit cãutãtor de suflete!

Şi nu înceta sã aduci mereu pe ai tãi şi pe alţii la Hristos.

Fã lucrul acesta totdeauna cu faţa plinã de iubire strãlucitã de bucuria pãrtãşiei tale cu Iisus. Asemenea psalmistului care spune: nu mai pot de bucurie!

Cãci numai dacã vei fi şi tu însuţi aşa, cei chemaţi de tine se vor molipsi şi ei de acest mare har şi de aceastã sfântã stare. Se va molipsi casa ta, adunarea ta, societatea ta, schimbându-şi pãrerea greşitã pe care o aveau înainte despre viaţa cu Iisus, în viaţã fericitã şi frumoasã.

Cãci dacã tot ce facem trebuie fãcut cu bucurie (Efes. 6, 7; Col. 3, 23), atunci cu atât mai mult trebuie sã facem astfel, mãrturisirea Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Iisus Hristos, cu o mare şi adevãratã bucurie.

Cãci numai în felul acesta slujba noastrã va fi într-adevãr vrednicã de El, şi mântuitoare pentru alţii.

Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru Iubit, care ai dorit ca focul Tãu sã fie aprins cât mai mult, şi ai dorit ca toţi oamenii sã fie mântuiţi şi ca ai Tãi sã strãluceascã întocmai ca nişte lumini în lume, Te rugãm pune în ochii tuturor vestitorilor Tãi mereu bucuria aflãrii Tale. Şi în cuvântul lor pune toatã cãldura credinţei fierbinte, pentru ca toţi cei care îi vor auzi, sã simtã puternic o nebiruitã dorinţã sã vinã la Tine, şi pentru ca Tu sã le poţi dãrui viaţa veşnicã.

Ai milã de toţi membrii familiilor noastre şi nu-i lãsa pânã când şi ei vor îngenunchea credincioşi la picioarele Crucii Tale.Amin.

Traian Dorz, din „Hristos – Dumnezeul nostru” – Meditaţii după Evanghelia după Ioan

Niciun comentariu: