miercuri, 10 iunie 2020

Distanțare socială sau deconectarea de iubire?

Dumnezeu este iubire şi prin gura Sf. Ap. Ioan ne spune: “Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. “ ( I Ioan 4, 7 - 8 )

În lume există diverse iubiri, oamenii îşi leagă inima de una sau de alta, însă adevărata iubire se descoperă doar atunci când îl cunoşti pe Dumnezeu. Adevărata iubire este rod al Duhului Sfânt ( cf. Galateni 5, 22), rod care te face să te simţi împlinit, pentru că iubirea înseamnă jertfă, iar jertfa înseamnă renunţarea la egoismul tău. Adevărata iubire nu se consumă niciodată, rămâne aceiaş oricând şi pentru oricine. Sfântul Isaac spune: „Raiul este dragostea lui Dumnezeu, în care se află dulceaţa tuturor binecuvântărilor”. „Iadul este lipsa dragostei, iar cei aflaţi în chinuri sunt loviţi de biciul dragostei”. Atunci când un om dobândeşte desăvârşit dragostea de Dumnezeu, el dobândeşte desăvârşirea. Prin urmare, Sfântul Isaac recomandă: „Mai întâi câştigă dragostea, care este adevărata formă de contemplaţie umană a Sfintei Treimi”. (Părintele Iustin Popovici, Credința Ortodoxă și viața în Hristos, Traducere: prof. Paul Bălan, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003, p. 58) 


De fiecare dată în cadrul Sfintei Liturghii, după ce biserica întreagă rostește Simbolul de credinţă (Crezul), preotul se adresează celor prezenți și roagă pe Dumnezeu să le dea tuturor cele dorite de Sf. Ap. Pavel creștinilor din Corint: “Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea (comuniunea) Sfântului Duh să fie cu voi cu toți” (II Corinteni, 13, 19). Noi cei prezenți, răspundem preotului, dorindu-i același lucru. Cât de frumos ne adeverește Pr. Porf. Dumitru Staniloae, faptul că ”dragostea și comuniunea ne vin de la Sfânta Treime, pentru că acestea le are Ea Însăși”. ( Ortodoxia, anul XXXVIII (1986) nr. 2, pag. 36 ) 

Iată deci că nu întâmplător s-a tot vorbit lunile acestea și încă se mai vorbește intenționat, deși știu că este greșit termenul, de distanțare socială. Vrăjmaşul a reuşit să strecoare această mentalitate greşită de distanțare, la mulţi oameni şi aceasta pentru că Persoana Duhului Sfânt este marele apsent în viaţa multora dintre noi. Şi datorită neprezenţei Duhului Sfânt în viaţa noastră nu putem înţelege importanţa dragostei şi puterea rugăciunii. Acestea se realizează în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că “întreaga Sfântă Liturghie, rugăciunea prin excelență a Bisericii este o introducere spirituală progresivă în Împărăția sau Comuniuea Sfintei Treimi. Împărtășirea (comuniunea) euharistică cu Trupul și Sângele lui Hristos este, de fapt, culmea acestei comuniuni cu Treimea în viața sacramentală.” ( Dr. Dan Ilie Ciobotea, Ortodoxia XXXIV (1982) nr. 4, pag. 36) 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi alţi experţi în domeniul sănătăţii recomandă folosirea termenului de "distanţare fizică” în locul celui de "distanţare socială” în această pandemie, întrucât conexiunile sociale sunt mai importante ca niciodată, potrivit CNN. Motivul? Termenul „distanţare socială” poate implica un sentiment de deconectare de cei dragi, ceea ce poate avea un impact asupra sănătăţii mintale, fiind foarte important ca oamenii să rămână conectaţi social. OMS a anunţat că se îndepărtează de termenul „distanţare socială” într-o informare din 20 martie.

Un astfel de comunicat ne îndreptățește să ne cerem dreptul la iubire, pentru că prin slăbirea chipului lui Dumnezeu din noi, s-a stricat armonia dintre trup şi suflet, lucru dovedit atât de clar prin slăbirea credinței de frica epidemiei care de multe ori ne-a atacat mintea dar şi nădejdea. 

De aceea, Sf. Ap. Pavel dorește creștinilor: “Hristos să Se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile voastre, înrădăcinaţi şi întemeiaţi fiind în iubire, ca să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea şi înălţimea şi adâncimea, și să cunoaşteţi iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoştinţă, ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3,17-19). 

Dincolo de orice fel de distanțări fizice sau sociale, este timpul ca fiecare dintre noi să depășim distanța dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru. Prin felul cum ne raportăm la dragostea și comuniunea ce ne vin de la Sfânta Treime, fiecare dintre noi, putem mări sau micşora distanţa dintre noi și Dumnezeu, dintre noi și semenii noștri, după cum ne este credinţa sau necredinţa noastră în „aflarea și vestirea lui Iisus Hristos cel răstignit” ( Părintele Iosif Trifa ). Amin

Sorin Micuțiu

articol publicat în săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul” Anul XXXI, nr. 24 (1261) 8-14 IUNIE 2020
Săptămânal duhovnicesc al Oastei Domnului / Apare cu binecuvântarea Sf. Sinod al B.O.R

Niciun comentariu: