joi, 28 mai 2009

Praznicul Înălţării Domnului Iisus Hristos la cer sau când sufletele eroilor se înalţă la cer
Astăzi în Biserica Ortodoxă Română şi nu numai, la sfârşitul Sfintei Liturghii se oficiază slujba Parastasului pentru „eroii, ostaşii şi luptătorii români, din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român“ (Liturghierul, Bucureşti, 2008).

...Este un moment şi bisericesc, şi naţional foarte important. Nu se ştie exact de când a intrat practica pomenirii morţilor în această zi, dar dacă sărbătoarea Înălţării Domului s-a generalizat în secolele IV-V, prăznuindu-se la 40 de zile după Înviere, bănuim că cinstirea eroilor este tot la fel de veche ca sărbătoarea, fiindcă s-a ţinut cont că eroii au o moarte martirică....

"Să chemăm la masa bucuriei şi pe sărmanul ostaş care moare cine ştie unde, pe nemărginitele câmpuri de luptă. Parcă vedem cum glontele-i străpunge pieptul, cu iuţeală de fulger! Sângele lui curge mereu din rană, iar el începe să aibă vedenii… Între altele, i se înfăţişează bătrâna sa mamă, care-l prinde de mână spre a-l aduce la Biserică, aşa, ca în copilărie… Cum? Mama sa nu-l va mai mângâia niciodată? El nu-i va mai auzi niciodată glasul argintiu şi dulce? Să fie, oare, acesta sfârşitul a toate? Să moară singur-singurel, aici, în arşiţă, fără de făclie în mână, în câmpul acesta? (…) Şi ostaşul se ridică deodată, într-o mână nevoind să moară! (…) Amintirile din copilărie îi vin cu duiumul în minte… Parc-aude un cântec bătrânesc, o doină, cu care îl adormea mama sa când era copil mic… Deodată aude clopotul din satul său chemând la Vecernie în ziua Învierii…
Apucă îndată cruciuliţa pe care i-o atârnase mama lui, când a plecat la oaste. Are încă atâta putere să o sărute şi să zică, gândind la mama lui: „La revedere în ceruri!“. Ostaşul moare apoi… Dar, prin fiecare moarte a fraţilor noştri de pe câmpurile de luptă, creşte numărul învierilor noastre! "

P.S. Sursa articolului aici

Niciun comentariu: